Spelmagazijn > Nederlands > Menu > Scorespoor > Verslagen > Zondag 27 mei 2007

Titel (5K) Verslag

Zondag, 27 mei 2007
Geschreven door: Gerard

Spellendag 27 mei 2007

De Weerwolven van Wakkerdam

Op de spellendag in april was er wel animo om de “Wolven van Wakkerdam” te spelen. Helaas, de groep was toen te klein dus dat ging niet door. Deze keer was de groep wel groot genoeg dus stoppen met kleppen, zitten en spelen! De spelersgroep is inmiddels uitgegroeid tot zo’n 11 spelers. Hierbij moet meteen even gezegd worden dat we deze keer Mischa mochten verwelkomen als nieuwe speler. Helaas kon Jaap er deze keer niet bij zijn.

Met 10 personen kon het spel “De Weerwolven van Wakkerdam” uitstekend gespeeld worden, waarbij ik me maar al te graag opwerp als spelleider. (Dat komt wellicht door mijn D&D verleden). Het spel had een dusdanige positieve impact dat later op de dag het spel nogmaals werd gespeeld. Het lijkt me bij deze dan ook aardig om één van deze sessies wat verhalend aan de lezer te presenteren om zo een goede indruk te kunnen krijgen van wat dit spel inhoudt. Op voorhand kan ik al melden dat dit spel nog vaak gespeeld zal gaan worden!

De introductie en voorbereiding
Het spel was vlot uitgelegd en binnen 5 minuten kon de voorbereiding gaan beginnen.
Het dorp slaapt, een ieder heeft de ogen dicht. Als eerste wordt: “Amor” gevraagd om wakker te worden. In dit geval wordt Jan-Karel wakker en bepaalt op mijn verzoek en in stilte welke twee spelers in dit spel geliefden zijn en wijst deze aan. Jan-Karel wordt door mij bedankt en slaapt weer in.

De spelleider is in het spel belangrijk om het spel niet alleen in goede banen te leiden, maar moet ook voor een stuk sfeer zorgen tijdens het spel. Vooral in het nachtelijke deel van een speelronde is de rol van de spelleider groot waarbij ook met regelmaat rond de groep gelopen moet worden om handelingen te verrichten. Dit gaat bijvoorbeeld als volgt:

“Nu de God van de liefde zijn werk heeft gedaan slaapt deze weer in. De geliefden zijn bekend en terwijl ik nu rond de tafel loop kan het zo maar zijn dat je een hand op je schouder voelt. Als dat zo is dan ben je nu intens verliefd en mag je zo meteen, als ik dat zeg, de ogen openen.”

Als de verliefde als enige de ogen mogen openen weten zij (in alle stilte) dat ze geliefden zijn. Hierbij laten zo ook aan elkaar hun ware identiteit zien. In dit spel waren Mischa en Ingvild geliefden van elkaar. En dat niet alleen, Mischa was ook nog eens wolf en Ingvild was een dorpeling/jager.
Het spel wordt normaliter gewonnen door de dorpelingen als zij de wolven weten te vermoorden. De wolven winnen als zij de dorpelingen hebben omgebracht. Als een dorpeling en een wolf verliefd zijn op elkaar dan moeten zij zorgen dat ze als enige overblijven. Genoeg voer voor een spannend spel.

De Weerwolven van Wakkerdam

Nacht nummer 1:
Met deze kleine voorbereiding kan het spel nu echt van start te beginnen in de nacht.
De ziener mag nu wakker worden. In dit geval was dit Gerwin. Hij mag elke nacht de ware identiteit van een medespeler zien wat ook weer in stilte gebeurd en zonder dat die speler dat merkt.
Nu maak je altijd wel wat geluid dus hoe los je dat nu op? De ziener wijst een speler aan en de spelleider draait zijn of haar kaart om zodat de ziener kan zien wie die persoon is. Ik moest de groep er meermaals op wijzen dat zij de eigen identiteitskaart goed voor zich moeten leggen zonder dat er ledematen overheen hangen. De ronde om de tafel werd twee keer gelopen en op verschillende plekken schoof ik even met de kaartjes, verplaatste een glas, rommelde met de bak nootjes totdat er voldoende twijfel was gerezen als het ging om waar ik nu welke kaart had omgedraaid.
Gerwin slaapt weer zachtjes in en de wolven worden wakker. Druk gebarend overlegden de wolven (Mischa en Ellen) wie er deze ochtend niet wakker zal worden. Mischa moet echter goed opletten dat zijn geliefde niet wordt uitgekozen om opgepeuzeld te worden want als dit gebeurd dan stort de ander zich, uit liefdesverdriet, ook (denkbeeldig) van een rots.
Yvonne was de gelukkige om als eerste te worden opgepeuzeld. De wolven worden bedankt en slapen weer in.
De heks mag nu wakker worden. (Esther in dit geval). Ik gebaar dat Yvonne deze nacht is vermoord. Esther kan als heks nu beslissen of zij de persoon weer levend wil maken, iemand anders wil vermoorden of de boel gewoon de boel laat. (Het levend maken en/of iemand vermoorden kan zij beide slechts één maal in het spel doen). Esther vond het allemaal wel best, deed niets en sliep weer in.

“De wolven hebben weer huisgehouden deze nacht in Wakkerdam. Wie o wie zal het kraaien van de haan na deze nacht nooit meer horen, moet het ruisen van de wind ontberen en heeft vanaf nu ook geen last meer van deurwaarders? Als je mijn hand op je schouder voelt dan word jij deze ochtend niet meer wakker.
De haan kraait, de eerste zonnestralen strelen de boomtoppen. Wakkerdam wordt wakker behalve..... Yvonne.”

Menig dorpeling is opgelucht en de wolf speelt zijn rol als opgeluchte dorpeling dapper mee. Gelukkig er was geen hand op mijn schouder. De “ach wat zielig” aandacht richting Yvonne is van korte duur want het dorp moet aan de slag! Wie is de wolf? Wie gaan we beschuldigen en wie zal er voor de avond invalt opgehangen worden aan de oude eik aan de rand van het dorp?

Voordat de discussie begint gooi ik als spelleider de dorpsoudste kaart op tafel. De hele groep mag zich eerst nog even uitspreken wie de dorpsoudste is. Hij of zij krijgt de dorpsoudste kaart en daarmee een dubbele stem als het gaat om het bepalen wie er opgehangen moet worden.

De discussies zijn van tijd tot tijd heftig en de beschuldigingen gaan over en weer. Er is niet veel waarop beschuldigingen gebaseerd kunnen worden dus al snel gaat het over de houding en of iemand wel erg stil is of juist erg actief is tijdens de discussies.
Dit was niet helemaal waar voor wat betreft Gerwin. Hij had deze nacht de ware identiteit gezien van Mischa en wist dat hij een Weerwolf was. Hij deed dan ook zijn uiterste best om een ieder er van te overtuigen dat Mischa moest worden opgeknoopt. Ingvild ging hier hard tegen in. Gerwin vond dit nog al wat overdreven maar was zich niet bewust van het feit dat Ingvild en Mischa geliefden waren.
Ik vind het mooi en besluit dat de avond niet lang meer op zich laat wachten. De dorpelingen moeten nu hun stem uitbrengen dus ik ga de rij langs. Jan-Karel moet het in deze ronde ontgelden en wordt bij deze opgeknoopt aan de oude eik. Jan-Karel is een verbitterd man en spreekt de gevleugelde woorden “Waar moet het met deze wereld naar toe als jullie collectief de liefde de nek om draaien” Helaas, Amor is niet meer. De dorpelingen kijken wat beteuterd, de wolven zijn nog steeds onder hen en de nacht begint al weer te vallen.

Nacht nummer 2:
Gerwin was niet happy met de hele situatie en wilde graag de ware identiteit weten van Ingvild, zou zij ook een wolf zijn, ze was immers zo fanatiek als het ging om anderen en zelfs Gerwin te beschuldigen als zijnde een wolf. Ingvild bleek een dorpeling, de jager wel te verstaan. Met deze informatie sliep Gerwin weer in.
De wolven besloten Thea deze nacht te verorberen en Esther de heks vond het wel best dus liet de boel wederom gewoon de boel. Thea was zeer teleurgesteld en met haar de dorpelingen, want we zijn al drie inwoners kwijt van de zeven en de twee weerwolven sluipen nog steeds rond.

Gerwin opent gelijk de aanval en richt zijn pijlen weer op Mischa. Ingvild gaat weer vol in de verdediging en probeert Gerwin zwart te maken. Gerwin wordt nu boos (let wel we zitten gewoon in het spel dus dit wordt gezien als spel element) en probeert Ingvild te overtuigen van zijn gelijk door zelfs aan te geven wie Ingvild in het spel is. Hiermee stelt Gerwin zich wel erg kwetsbaar op. De wolven weten nu haast wel zeker dat hij een ziener moet zijn als het inderdaad waar is wat Gerwin allemaal zegt. Ingvild geeft geen krimp ontkent dat wat Gerwin zegt en doet haar uiterste best de netelige situatie op te lossen.
Gerwin krijgt al meer bijval. De dorpelingen vinden Gerwin zijn verhaal eigenlijk wel logisch dus het tij keert. Nu is er nog een tweede wolf in het spel en dat is Ellen. Zij ziet ook dat het niet goed gaat en speelt het spel slim mee. Als wolf begint nu ook zij Mischa (collega wolf) in twijfel te trekken en stemt uiteindelijk ook tegen Mischa.

De stemming is een feit en Mischa gaat bungelen aan de strop. Hij moet bekennen en gooit zijn identiteitskaart open. “Gefeliciteerd jongen, Ik ben inderdaad een wolf, maar helaas dat is niet alles…”
Ingvild reageert geërgerd en geeft aan dat zij als dorpeling de geliefde is van Mischa. Een hoop hilariteit aan tafel en ik meen bij Gerwin een blik van “Aha, dus daarom was je zo fel” waar te nemen. En meteen gooit Gerwin er nog een opmerking uit: “Bah ik ben tegen sex met dieren” De fun factor wordt met deze opmerking opgevoerd maar het wordt helemaal feest als Ingvild vervolgens haar identiteit kenbaar maakt en gebruikt maakt van haar rol als jager binnen de groep. “Nu Gerwin, je weet dat je als jager iemand mee de dood in kan sleuren dus nu ik uit liefdesverdriet mij in het ongeluk stort sleur ik jou mee want jij hebt mijn geliefde vermoord.”
Pats, boem, knal, we zijn in één klap drie spelers kwijt.
Nu lijkt het er op dat het niet meer meespelen voor die persoon niet leuk is. Het blijkt wel dat het juist heel aardig is om het verloop van het spel te volgen. Zeker nu je weet wie wie is en hoe de spelers elkaar voor de gek proberen te houden.

Nacht nummer drie:
De spoeling is nu erg dun want we hebben alleen nog maar Esther, Hank en Ellen.
Ellen vreet Esther op en voordat zij definitief het loodje legt moet zij haar stamoudste kaart (deze was in haar bezit) afstaan aan één van de twee overgebleven spelers. Dat is best lastig want deze handeling bepaalt nu wie zo meteen de stemming zal winnen en is bepalend als het gaat om of de dorpelingen dan wel de wolven winnen. De stamoudste kaart gaat naar Hank. De beslissing is gevallen want Hank elimineert Ellen. De dorpeling(en) overwinnen!

Ter afsluiting:
Het spel heeft nog al wat impact want gaandeweg werd er nog veel op terug gekomen. Het spel kan gespeeld worden met een groep van 8 tot 18 personen waarbij het aantal wolven oploopt van 1 tot maximaal 4. Het spel moet goed geleid worden en des te meer sfeer je er omheen bouwt des te leuker wordt het.

Louis XIV

Met het opdelen van de spelersgroep in twee groepen greep ik de gelegenheid aan om het spel “Louis XIV” te introduceren. Het spel speelt aan het hof van de Franse zonnekoning waarbij de spelers proberen de notabelen te beïnvloeden. Door invloedsstenen op de notabelen te plaatsten en de gunsten die men hier mee kan verdienen kunnen vervolgens opdrachten worden uitgevoerd. Deze leveren op hun beurt weer extra mogelijkheden op in het spel en tevens prestigepunten, waar het uiteindelijk allemaal om draait.

Het spel bestaat slechts uit vier speelrondes, waarbij er telkens op diverse manieren invloed uitgeoefend kan worden op de notabelen. De opties zijn legio waardoor je dan ook voortdurend meer acties wilt doen dan wat mogelijk is. Het draait hier dus om keuzes, keuzes en nog eens keuzes. De afgeronde opdrachten in combinatie met de in het spel vergaarde schilden bepalen de uiteindelijke score. Geld speelt in dit spel overigens ook een belangrijke rol en kan bij het verkrijgen van gunsten, maar ook bij de eindafrekening van het spel van doorslaggevend belang zijn.

Louis XIV

Ondanks dat het spel slechts 4 speelrondes duurt, ben je al gauw een uurtje zoet omdat elke actie eigen acties in het spel weer doet heroverwegen. Planning en tactiek zijn volop aanwezig, al word je in dit spel voortdurend voor de voeten gelopen. Dit vraagt om een voortdurende aanpassing van de eigen strategie en acties. De ervaring leert dat de geluksfactor bij 4 spelers een stuk kleiner is dan bij 2 spelers. Voor zover geluk in deze nog aanwezig was werd dit niet als storend ervaren. Ondanks mijn voorkennis van het spel en de uiteindelijke winst lagen de scores toch akelig dicht tegen elkaar aan. Het verkeerd uitspelen van een invloedskaart of intrige kaart kan net dat ene puntje betekenen dat je te kort komt bij de eindtelling. Het vernietigen van ongebruikte relikwieën aan het einde van een speelronde doet ook erg veel pijn.

Louis XIV is wat mij betreft een geweldig dynamisch spel en werd door alle spelers als zeer goed bestempeld. Een aanwinst voor de verzameling.

Score: Gerard 34, Esther 30, Ingvild 28, Ellen 27

Na wat luchtige spelletjes als ”Geschenkt”en “Pedaalridders” werd de tweede sessie “Wolven van Wakkerdam gespeeld”.

Palazzo

Een andere titel uit de Alea serie die ik zelf nog niet eerder had gespeeld was het spel “Palazzo”. Het gaat hier om het bouwen van gebouwen welke bij voorkeur bestaan uit 5 verdiepingen, bestaan uit de zelfde steensoort en liefst uit zoveel mogelijk ramen. De hoogte, steensoort en het aantal ramen is bepalend voor de eindscore. In een speelbeurt koop je etages vanuit de algemene groeve, bied je op etages uit één van de omringende groeves of haal je geld binnen om bij een latere gelegenheid etages te kunnen kopen.

Het bouwen ging een ieder vlot af al werd er her en der nog al wat gerommeld met de steensoorten en de oplopende nummering van de etages. Geluk is in deze zeker een factor al werkt dit niet echt storend.

“Palazzo valt wat mij betreft in de categorie “luchtig & leuk”

Score: Gerard 59, Ingvild 41, Yvonne 29

Die Fursten von Florenz

De andere groep was inmiddels gestart met “Die Fursten von Florenz”. De favoriet van Esther wat wellicht ook tot uitdrukking kwam in de score.
Hier gaat het om het aantrekken van kunstzinnige personen in de eigen stad. Door gebouwen en landschapselementen in de stad te plaatsen wordt de stad steeds aantrekkelijker voor kunstenaars en zijn zij bereid om zich daar te vestigen. dit levert prestige op en daar draait het in dit spel allemaal om.
Gedurende de speelrondes worden de eisen van de nieuwe aan te trekken bewoners opgeschroefd en moeten de spelers aan steeds meer voorwaarden voldoen om potentiële inwoners binnen te halen.

Die Fürsten von Florenz

Score: Esther 109, Hank 85, Thea 83, Mischa 71

Feuerschlucker

Om de tijd te vullen werd er nog een kort spelletje “Feuerschlucker” gespeeld waarbij de spelers publiek bij elkaar proberen af te pingelen om zo uiteindelijk zelf het meeste publiek te trekken naar de eigen attracties. Een leuk kort kaartspelletje dat zich prima als tussendoortje leent.

Score: Hank 49, Thea 45, Mischa 43, Esther 42

Yspahan

Thea, Hank en Mischa waren wel in voor het spel “Yspahan”. Een lekker vlot spel dat zich afspeelt in een kashba en waar gespeeld wordt om meerderheden in de stad, het aankopen van speciale gebouwen en het vergaren van punten via de karavaan.
Zie ook de beschrijving in Spelmagazijn.

Yspahan

Het spel liet zich vlot uitleggen en al rap vlogen de dobbelstenen in het rond.
Mischa ging op een meer experimentele toer, daar waar Hank en Thea al snel de speciale gebouwen begonnen op te richten. Ikzelf richtte mij deze keer wat meer op de karavaan,  maar kreeg weinig respons van de anderen dus dat schoot niet echt op.
Mischa ging tot en met de tweede speelweek goed mee maar moest het in de laatste speelweek toch ontgelden. De gebouwen begonnen nu aardig hun diensten te bewijzen en mijn investering in de karavaan deed uiteindelijk toch meer goed dan ik had verwacht.
Ook de actiekaarten werden in dit spel door een ieder veelvuldig gebruikt.

Score: Gerard 71, Hank, 68, Thea 54, Mischa 31

Modern Art

Ingvild, Esther en Yvonne schoven aan voor een potje “Modern Art”, één van de betere biedspellen waar het allemaal draait om het veilen/kopen/verkopen van kunst.
Ingvild wist hier een duidelijk statement af te geven als zijnde de kunstkenner bij uitstek. Haar omzet was er naar. Esther en Yvonne hadden het nakijken.

Modern Art

Score: Ingvild 511.000, Esther 436.000, Yvonne 368.000

Boonanza

Ter afsluiting het kaartspel “Boonanza”. Met de uitbreiding kan het spel gespeeld worden met 7 spelers en daar er nog 7 spelers waren kwam dat dus goed uit.
Het zogenaamde “bonen verzamelkaartspel” staat mij bij als een aardig kaartspelletje maar deze partij met 7 spelers was toch wat tam te noemen. Het wilde niet echt boeien.

Ondanks de behoorlijk dikke speelstapel kaarten was het al met al een snelle pot welke gewonnen werd door zowel Esther als Ingvild.

Een enerverende speeldag was weer ten einde. De volgende afspraak staat voor 1 juli en we hebben er al weer zin in.

Naar verslagenoverzicht Scorespoor
Naar boven / Naar menu

Spelmagazijnby Ronald Hoekstra - 2007