Spelmagazijn > Nederlands > Menu > Scorespoor > Verslagen > Heftige sessie op West Friese spellendag

Titel (5K) Verslag

Heftige sessie op West Friese spellendag, zondag 12 maart 2006
Geschreven door: Gerard

12 maart, de geplande speeldag is daar. Met een team van 7 spelers gaat de groep een aantal spelen te lijf. Alles is pais en vree maar de schaduw zal zich snel werpen over het gezelschap.
Na wederom een relaxte start met wat gebabbel met thee en koffie komt Shadows over Camelot op tafel. Een mooie gelegenheid om vandaag weer met dit spel te starten daar wij met 7 spelers zijn, dus zowaar volle bak.

Alleen Thea kent het spel nog niet maar wordt snel bijgepraat door de groep. Al rap kan de groep starten en worden de eerste acties uitgezet. De groep zwermt uit over de borden en zo komt de aandacht te liggen op de “Graal” en op “Excalibur” terwijl een enkele verdwaalde ridder zich bezig houdt met een verdwaalde “Pict” of “Saxon”.

Het wil allemaal niet echt vlotten. De “Graal” blijft maar bungelen tussen goed en kwaad en de vijver waar “Excalibur” in drijft is inmiddels gedempt door de vele kaarten er in geworpen zijn maar komt ook niet echt de goede kant op.

Gaande weg worden over en weer veel verwijtende woorden gesproken. Alles gaat met een knipoog maar Gerwin wijst ons er nu inmiddels ook op dat het spel zo ver gevorderd is dat we echt beschuldigingen kunnen gaan uiten.

Gerard is het hele spel al druk bezig om zich vooral als verrader te profileren en draagt dat ook met verve uit in de groep. Het blijkt echter geen effect te hebben op de overige spelers. Ingvild is menigmaal furieus en spreekt haar ongenoegen uit over de het feit dat zij zo haar best doet maar dat “Excalibur” maar niet wil vlotten. Verwijten gaan nu ook richting andere spelers want een ieder rotzooit maar wat aan. Verwijten volgen elkaar steeds in hoger tempo op en de toonzetting wordt scherper. De vlam slaat echt in de pan als spelers de mogelijke verrader in het spel op papier gaan zetten. Zowel Thea, Esther en Gerwin zetten in het geheim een naam op papier tot ongenoegen van Ingvild. Als per ongeluk een papiertje rondslingert en Gerard vraagt wat hier op staat wordt de naam Ingvild voorgelezen. Het handschrift is snel ontcijferd en Esther krijgt nu de volle laag van Ingvild. Ook Gerard krijgt er van langs als hij op het gewraakte papiertje de opmerking schrijft “helemaal mee eens” Gerwin maakt de terechte opmerking dat we dan ook maar eens echt een beschuldiging moeten uitspreken waar Ingvild het roerend mee eens is. Het komt er nog even niet van. In dit hele circus blijft Yvonne wat terughoudend en Hank slaat alles rustig doch lachend gade. Gerard beperkt zich verder tot het geregeld uitroepen van kreten als “Wat is dit toch een prachtig spel” en “Tsjonge, dit is toch wel het toppunt van interactie”.

Esther is aan de beurt en vind het welletjes. Ze uit een beschuldiging en beschuldigd haar eigen partner. Ingvild ontploft! Het is wat haar betreft overigens bijzaak dat ze inderdaad de verrader is. Aan tafel is het nu een kakofonie aan geluiden. Hank zit te schaterlachen, Yvonne wrijft van pret in de handen, Gerard roep “Dit wordt een mega verslag op scorespoor, Thea roept “Ik wist het wel, kijk ik had ook Ingvild opgeschreven”, Gerwin was in het geheel niet verbaasd en Esther kijkt heel beheerst en koeltjes. Ingvild is furieus, een aantal spelers hebben voor haar afgedaan. Iedereen krijgt er van langs. Nu ze toch is ontmaskerd zal ze de boel wel eens even flink ontregelen.

Binnen twee rondes is het spel nu gespeeld. Ook de “Graal” wordt door de ridders binnen gehaald waardoor er een eindscore op tafel ligt van 8 witte zwaarden tegen 4 zwarte zwaarden.

Het was een rumoerige pot met veel emotionele lading. Er volgt nog een discussie wanneer het voor een aantal spelers duidelijk was dat Ingvild de verrader was. Het werd Ingvild nu zelf ook duidelijk dat ze ook door Gerwin werd verdacht van verraderlijke praktijken. Wat direct leidde tot een verbale oorvijg van Ingvild. Ook de discussie over verraderlijk gedrag was nog even prettig heftig. Gerard was wel teleurgesteld dat hij door niemand werd verdacht. Geen wonder bleek achteraf, hij had het er veel te dik opgelegd.

Het was tijd voor een luchtig intermezzo. Het spel Zaubercocktail kwam op tafel. Een spel voor 7 spelers die elk moeten proberen om een toverspreuk te brouwen om daar punten mee te verdienen. Een ordinair onderhandelingsspelletje met kaarten verpakt in een magisch jasje.

Het kon de spelers niet echt bekoren. Iedereen speelde het spel serieus mee maar uiteindelijk kreeg een ieder toch het gevoel dat het spel maar snel afgelopen moest zijn.

Zaubercocktail heeft wat ons betreft zijn 30 minuten aan faam gekend en zal voorlopig op de plank blijven liggen

Na Zaubercocktail splitste de groep zich op waarbij Esther, Thea, Hank en Gerwin zich bogen over het spel Fürsten von Florenz.

Het bleek een spannende pot te worden waar Esther en Hank dicht bij elkaar bleven qua punten. Nu was het voor Gerwin een eerste kennismaking van dit spel en naar horen zeggen was hij behoorlijk te spreken hier over. In de laatste ronde wist Hank de strijd in zijn voordeel te beslechten en wist Esther met één punt te verslaan.

Fürsten blijft een zeldzame topper. Dus zoek je een dynamisch spel waarbij plannen, bouwen en onderhandelen je aanspreekt dan is dit het spel wat je moet hebben.

Gerard, Yvonne en Ingvild bogen zich over Händler von Genua. Ook dit spel is net zo als Fürsten von Florenz uit de Alea serie waar diverse toppers inzitten. Met deze wetenschap in het achterhoofd waren de verwachtingen omtrent dit spel hoog gespannen.

Het spel vroeg behoorlijk wat tijd om doorgrond te worden wat zich vertaalde in twee wat tragere speelrondes. De eerste indrukken waren gematigd positief. Al spelende werd het spelmechanisme duidelijk en begon het spel al interessanter te worden. Er werd besloten om een pauze in te lassen vanwege het avondeten. Het is achteraf gezien jammer dat na het avondeten het spel niet meer is opgepakt. Dit was wel de bedoeling echter er werd besloten om nog een kort kaartspel te spelen daar Hank en Thea wat eerder weg moesten.

Achteraf is deze ontwikkeling misschien niet eens zo ongunstig daar de eerste speelrondes wat haperden. We zijn in ieder geval gretig om het spel op de kortst mogelijke termijn weer op te pakken dus een eindoordeel over dit spel kan nog niet worden gegeven.

Daar Hank en Thea het niet te laat wilden maken werd het kaartspel Machiavelli, de Donkere Landen opgestart. De hele groep was bekent met het basis spel doch de uitbreiding, de Donkere Landen was nieuw. Het verschil zit hem hier in de personages die men kan kiezen.

Hoe leuk Machiavelli is, des te verwarrender deze uitbreiding voor mij (uw verslaglegger) was. De personages wilden maar niet geheel tot mij doordringen en ik had steeds het gevoel van overzicht weg was. Ik kon mijzelf niet vinden in de bijzondere eigenschappen van de diverse personages en zag de geldvoorraad bij menig medespeler groeien daar waar in het basis spel veel minder geld in omloop is.

Nu is dit voor mij de eerste keer dat ik het spel met deze uitbreiding speel en wellicht dat ik nog wat vastgeroest zit in de personages van het eigenlijke spel. Het gevoel bekruipt me dat de verschillen in eigenschappen dusdanig groot zijn dat er een behoorlijke onbalans in de personages is qua uitwerking op het spel. Wellicht dat een tweede keer spelen een wat andere kijk geeft op de zaak maar zo heb ik het tot dusver ervaren.

Het spel vorderde heel erg traag. Dit omdat een ieder toch wat meer tijd nodig had om de keuze van personage te kunnen maken. De vaart was uit het spel en zo werd de voorziene korte pot een nog al lang evenement waarna een ieder eigenlijk al klaar was voor deze dag.

Al met al een gezellige speeldag maar de eerlijkheid gebied mij te moeten zeggen dat het tegenvallende Zaubercocktail, de tijd die we verloren hebben met het halen van eten en Machiavelli wat erg lang duurde, mij een wat onbevredigend gevoel gaf.

Voortaan toch maar één nieuw spel introduceren op een speeldag en het eten laten bezorgen lijkt me.

Uitslagen:

Shadows over Camelot: Overwinning voor de ridders van de tafelronde en een nederlaag voor Ingvild en haar duistere companen.

Zaubercocktail: Gerwin 21, Esther 12, Hank 11, Thea 11, Gerard 7, Yvonne 5, Ingvild 4

Fusten von Florenz: 1e plaats: Hank, 2e plaats: Esther, 3e plaats Gerwin, 4e plaats Thea

Machiavelli, de Donkere Landen: Thea 31, Esther 25, Hank 25, Invild 22, Yvonne 20, Gerwin 17, Gerard 11

Naar verslagenoverzicht Scorespoor
Naar boven / Naar menu

Spelmagazijnby Ronald Hoekstra - 2006