Spelmagazijn > Nederlands > Menu > Scorespoor > Verslagen > Spellendag Bovenkarspel zeer geslaagd

Titel (5K) Verslag

Spellendag Bovenkarspel zeer geslaagd, zaterdag 21 januari 2006
Geschreven door: Remco

22 Januari, de eerste spellendag van 2006 waar alle spelers bij aanwezig waren en allen hebben we met volle teugen van de dag genoten. De nodige spellen waren voorbereid en daar zat een grote verrassing tussen.
Vanaf 12.00 uur druppelde iedereen binnen. Hank had de meest indrukwekkende entree, want in zijn handen had hij een taart in de vorm van een schaakbord inclusief stukken met als opening één of andere gambiet. Dat werd dus smullen bij de koffie en er werd zelfs gezongen voor Hank, die donderdag jarig geweest was. Het bleek dat Hank over een verborgen talent beschikt, want hij dirigeerde één en ander uitstekend aan elkaar.

Voordat Hank en Thea er waren hadden de anderen al 2 korte spelletjes erop zitten. Allereerst die Mauer. Hierin hebben de spelers delen van een stadsmuur, een poort en een toren. De stadsmuren hebben 5 verschillende lengtes, zodat de spelers dus allen 7 stukken in de hand hebben. De spelers bepalen voor zichzelf welk stuk ze op tafel willen bouwen en stoppen dit niet zichtbaar voor de anderen in hun hand. Vervolgens openen de spelers tegelijk hun hand en wordt er gekeken wat er op tafel komt te liggen. Heeft de startspeler een uniek stuk in zijn handen, dan mag hij dit bouwen. Zoniet, dan mag degene bouwen die hetzelfde stuk in zijn handen heeft als de startspeler. Enige bouwregel is dat torens en poorten op geen enkele manier aan elkaar gebouwd mogen worden. Wie het eerst zijn stukken kwijt is wint. Een eenvoudig 'ik denk dat jij denkt dat ik denk' spelletje, maar als opstarter van de dag zeer geschikt. Remco was het eerste al zijn stukken kwijt.

Alles im Eimer werd hierna erbij gepakt. Dit spel is ook geen tactisch spektakel, maar het blijft toch erg leuk om te proberen de emmer-pyramide van een ander te laten omvallen. Er werd gespeeld met de regel dat wanneer iemand een gelijk aantal punten op tafel speelde de speelrichting veranderde. Ingvild bleek de meest stevige piramide gebouwd te hebben.

Nadat de koffie met gebak naar binnen waren geschoven werd de tafel in tweeën gedeeld. Gerard starte de uitleg van BigKini en Remco verzorgde de uitleg van Australia. In Australia moeten de spelers slim gebruik maken van hun vliegtuig waarmee ze geheel Australië kunnen bereiken. De verschillende gebieden op het spelbord zijn omgeven door kampementen waar rangers op geplaatst kunnen worden. Op elk gebied ligt een industrialiseringsfiche en een natuurbeschermingsfiche. Staat er op elk kampement rondom een bepaald gebied minstens 1 ranger, dan mag het natuurbeschermingsfiche gewaardeerd worden. Op het industrialiseringsfiche staat een getal, staan er rondom het gebied precies dit aantal aan rangers, dan kan dit fiche gewaardeerd worden. Degene die de waardering start krijgt 3 bonuspunten en de andere rangers leveren per stuk 1 punt op, behalve de rangers die in het water staan, want die leveren 2 punten op. Spelers kunnen rangers plaatsen op een kampement, maar ook op het windmolenspoor. Bij elk gewaardeerd gebied gaat het fiche op het windmolenspoor en wanneer deze vol is wordt deze gewaardeerd. De speler met de meeste rangers op het spoor krijgt de punten die op de windmolen staan. De 2e de helft en de 3e daar weer de helft aan punten van. Hier kunnen aardig wat punten worden binnengehaald, zeker als de spelers aan het eind van het spel niet zo goed opletten. Remco waardeerde in zijn laatste beurt een gebied waardoor het windmolenspoor vol liep. De molen werd gewaardeerd en Ingvild behaalde 10 extra punten. Een beurt later was het spel af en dan wordt de windmolen te allen tijde nogmaals gewaardeerd, dat waren dus weer 10 extra punten voor Ingvild. Remco krabde nog eens achter zijn oren en zag een vrij zekere overwinning door zijn handen glippen.

Hierna werd er van plek geruild en Gerard en Remco verzorgden wederom de uitleg van deze spellen. BigKini is een spel waar veel in kan zitten. De spelers ontdekken gebieden waar verschillende mensen invloed uitoefenen met als hoogste dienaar de baron die zo corrupt is als de gemiddelde politieagent. Op de eilanden kunnen kinderen gebaard worden, goederen geproduceerd worden wat geld oplevert, wanneer men de haven beheert kan men varen en andere gebieden ontdekken etc. We gingen er eigenlijk als een wervelwind doorheen en er werd voornamelijk veel ontdekt en het spel is af als alle tegels zijn ontdekt. Wij hebben nagenoeg geen gebruik gemaakt van het uitschrijven van verkiezingen waardoor de invloed van een speler op een gebied kan veranderen en ook niet onderhandelt over de goederen waarmee je de baron kan omkopen. Het is dus een spel dat we zeker snel weer moeten spelen, er is namelijk geen gebruik gemaakt van de volledige potentie die het spel bezit. Sarah bleek aan het eind de meeste invloed te hebben over de eilanden.

Toen was het tijd voor patat, hamburgers, berehappen en kaassoufflees. De ervaringen van BigKini en Australia werden uitgewisseld en ook werd er een proefrondje Galopp Royal gespeeld. Ondanks de enthousiaste uitleg van Thea bleek dat de spelers niet echt dit enthousiasme deelden. Thea was er al een beetje bang voor, maar voor ons was het toch teveel geluk waarop het spel gebaseerd is. Na één ronde werd het weer ingepakt.

2 spellen Modern Art waren aanwezig en de groep werd gesplitst. Waar op het ene spelbord de kunst van Karl Gitter goud waard was, was het op het andere bord aan de straatstenen niet kwijt te raken. Modern Art is een genot voor een ieder die van handelen en bluffen houdt. Sarah probeerde het eens om niet mee te doen aan welke veiling dan ook en alleen geld te incasseren in haar beurt. Iets waar je ver mee kunt komen, maar de winst haal je er uiteindelijk niet mee. (gelukkig) Remco haalde zijn tweede overwinning van de dag, maar had voordeel aan het feit dat het spel al bekend was. Het principe van het spel moet altijd al spelend even duidelijk worden waardoor bij een volgend treffen er waarschijnlijk minder makkelijk wat lucratieve deals te sluiten zullen zijn. Iets wat het spel alleen maar interessanter zal maken. Fantastisch spel.

Na enige twijfel werd gekozen voor Turmbau zu Babel. Er waren wat lauwe reacties over het spel, dus we hadden niet het idee aan een topspel te gaan beginnen. De regels werden doorgenomen en ook tijdens het doornemen van die regels leek het te gaan om een doorsnee bordspel. Toen er een paar rondjes gespeeld waren bleken we ons vergist te hebben. Aan het eind van de dag vonden degene die het hadden gespeeld het de topper van de dag. Het gaat erom zoveel mogelijk invloed uit te oefenen op de bouw van de acht wereldwonderen. In dit spel red je het niet alleen, je zal de hulp van anderen moeten accepteren. Punten zijn te halen voor de invloed op de bouwplaatsen, maar ook de fiches die men kan behalen bij de bouw van de wonderen kunnen veel punten opleveren. Thea bleek dit het beste te hebben uitgebalanceerd. Ze deelde bij de eindtelling een flinke klap uit met haar behaalde fiches en spoot iedereen op het scorespoor voorbij.

Aan de andere kant van de tafel waren ze nog bezig met Skyline. Er werd gewacht tot ze klaar waren om de agenda's te trekken voor de volgende spellendag. Sarah en Remco aanvaarden de terugreis, terwijl de anderen nog een potje Machiavelli speelden. Volgens de berichten een spel dat met veel gelach gepaard ging. De volgende dag is op 26 Februari vastgesteld en we weten nu al dat er een nieuw gezicht aan tafel zal plaatsnemen en er bestaat een grote kans zelfs een tweede. Mocht je dit lezen en denken, dat lijkt me ook wel eens leuk om in het Westfriese een aantal bordspellen te spelen, laat het ons via de mail weten en dan kunnen we afspreken. Ruimte genoeg en spellen genoeg!

Uitslagen:

Die Mauer: Remco 0, Ingvild -21, Esther -24, Gerard -24, Sarah -27, Yvonne -29

Alles im Eimer: Ingvild, Sarah, Gerard, Remco, Yvonne, Celine

Australia: Ingvild 126, Remco 120, Esther 112, Sarah 94

Australia: Thea 112, Hank 99, Yvonne 93, Gerard 84

BigKini: Sarah 35, Esther 33, Remco 33, Ingvild 32

Modern Art: Remco 434000, Sarah 410000, Gerard 303000, Thea 198000

Turmbau zu Babel: Thea 113, Gerard 101, Sarah 92, Remco 86

Modern Art: Esther 460000, Ingvild 389000, Hank 373000, Yvonne 224000

Skyline: Yvonne 5, Esther 3, Ingvild 3, Hank 3

Machiavelli: Ingvild 31, Esther 27, Thea 26, Gerard 24, Hank 23, Yvonne 14

BigKini: Yvonne 39, Gerard 37, Hank 37, Thea 31

Naar verslagenoverzicht Scorespoor
Naar boven / Naar menu

Spelmagazijnby Ronald Hoekstra - 2006