The Stone, de officiŽle puzzelwebsite
The Dutch Journey

to English text

Achtergrondinformatie

The Stone is een verzameling puzzels op internet. Door middel van een speciale steen kun je toegang krijgen tot deze puzzels. Het aantal puzzels groeit langzaam en voor de metapuzzel worden er in de wereld aanwijzingen begraven. Op de website van The Stone (opgezet door Abject) kun je meer informatie vinden.

Al sinds oktober 2000 ligt er in Nederland zo'n aanwijzing begraven. Aangezien de organisatie van Abject momenteel op een laag pitje draait, wordt in Nederland het voorbeeld van Noorwegen gevolgd en wordt er niet gewacht totdat de aanwijzingen op de website van The Stone te zien zullen zijn. Op deze pagina's van The Dutch Journey kun je de aanwijzingen vinden over de locatie van het voorwerp.

Het voorwerp ligt begraven op openbaar terrein, ten hoogste 30 centimeter diep. Het is een klein voorwerp ter grootte van je hand, dus om het op te graven heb je genoeg aan een klein tuinschepje. Ga alleen graven als je zeker weet dat je de juiste locatie hebt gevonden.

Het startschot voor de zoektocht

Het zou leuk zijn als je van je actie foto's maakt, zodat deze later aan deze pagina's kunnen worden toegevoegd. Als je het voorwerp hebt gevonden, dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met Spelmagazijn via het e-mail adres thestone@planet.nl.

Het is nog niet bekend wat voor prijs Abject daarvoor beschikbaar stelt. Daarom stelt Jumbo Nederland de volgende prijs voor de eerste vinder ter beschikking:

een spellenpakket

Gemiddeld elke 10 dagen volgt er een nieuwe aanwijzing. Wacht dus niet te lang en kom regelmatig hier terug om de nieuwe aanwijzingen te bekijken. Er rest ons verder niets anders dan jullie succes te wensen met de zoektocht en wie weet steken jullie er nog wat van op ook.

Spelmagazijn in samenwerking met Jumbo

JumboTerug naar de startpagina

Backgroundinformation

The Stone is a collection of puzzles on the internet. Through a special stone you can get access to these puzzles. The number of puzzles is growing slowly and for a metapuzzle there are clues buried in different countries through the world. On the website of The Stone (constructed by Abject) you can find more information.

Since October 2000 one of these clues has been buried in The Netherlands. Because the Abject organization is almost non-existent at the moment, the Dutch will follow the Norwegians and will not wait for The Stone website to show the clues. On this pages of The Dutch Journey you will find directions on how to find the location of the object.

The object is buried in a public area, about 30 centimetres deep. It is small, about the size of your hand, so a small gardenshovel will be sufficient to dig for the object. Don't start digging until you are absolutely sure about it's location.

The starting shot for the search

It would be interesting if you make pictures of your actions, so they can be added to these pages. Once you have found the object, contact Spelmagazijn as soon as possible through e-mail: thestone@planet.nl.

Since it is not known what prize Abject had available, Jumbo Nederland will give the following prize to the first finder:

a package of games

About every 10 days a new clue will be published. Don't wait to long and visit these pages to look at the new clues. The only thing to do for us now, is to wish you all luck with the search and perhaps you will learn something new.

Spelmagazijn in cooperation with Jumbo

JumboBack to the main page