Spelmagazijn > Nederlands > Menu > Spelbeschrijvingen > Santiago

   Spelbeschrijving

Titel: Santiago
Ontwerp: Claudia Hely/Roman Pelek
Tekeningen: Oliver Freudenreich
Producent: Amigo
Aantal spelers: 3 tot 5 spelers
Leeftijd: vanaf 10 jaar
Speelduur: 60 minuten
Taal: Duits

Santiago

Spelmateriaal:
1 spelbord, 45 plantages (bananen, suikerriet, aardappels, bonen en peper), 110 oogststenen, 15 blauwe kanalen, 5 voorstelkanalen in de speelkleuren, 1 bron, 1 kanaalopzichter, geld (escudo's) in diverse coupures

Geschreven door: Enrico van Kessel

Introductie: Westelijk van het Afrikaanse vasteland ligt het Kaapverdische eiland Santiago. Het klimaat is heet en iedere druppel water is kostbaar. Iedere speler beheert kleine plantages en probeert deze tot grotere plantages samen te voegen. Om ervoor te zorgen dat de oogst van de plantages niet afneemt of dat deze zelfs volledig verdroogt, moeten de plantages zo snel mogelijk van water voorzien worden door deze aan het kanalennetwerk aan te sluiten. De speler die er aan het einde van het spel het beste in geslaagd is zijn plantages samen te voegen en te bewateren, behaalt de grootste oogst en wint het spel.

 

het spelbord

Voorbereiding: Het spelbord wordt midden op tafel gelegd. De bron wordt op een willekeurig snijpunt van de droogliggende sloten (de dikke bruine lijnen) gelegd. Dit mag ook een snijpunt aan de rand van het spelbord zijn of zelfs een hoekpunt, maar hierdoor wordt het spel moeilijker. Bij 3 of 4 spelers worden 11 blauwe kanalen als gezamenlijke voorraad naast het spelbord gelegd, bij 5 spelers 9 kanalen.
De plantages worden door elkaar geschud en gedekt in stapels van 11 (bij 5 spelers stapels van 9) naast het spelbord gelegd. Bij 3 en 4 spelers blijft er n plantage over. Deze wordt opengedraaid zodat alle spelers deze kunnen zien en vervolgens afgelegd.
Iedere speler ontvangt 22 oogststenen en 1 voorstelkanaal in dezelfde kleur, 1 blauw kanaal en 10 escudo's. De startspeler wordt middels loting bepaald en ontvangt de kanaalopzichter.

 

escudo's

 

Een spelbeurt: Het spel is opgedeeld in spelronden. Iedere spelronde bestaat uit 7 fasen:

1. Plantages openleggen en hierop bieden
Van iedere stapel wordt er n plantage opengelegd. Vervolgens wordt middels bieden bepaald wie het eerst een keuze mag maken uit de openliggende plantages. Hiertoe plaatst iedere speler n bod, beginnend bij de linker buurman van de kanaalopzichter. Het bod mag niet gelijk zijn aan het bod van een andere speler, maar mag wel lager zijn. Iedere speler heeft de mogelijkheid te passen, ook als andere spelers deze ronde al gepast hebben. Het geld dat je geboden hebt, leg je onmiddellijk voor je op tafel.

de 5 verschillende plantages

 

2. Wisselen van kanaalopzichter
Nadat iedere speler een bod heeft uitgebracht, wordt de eerste speler die gepast heeft de nieuwe kanaalopzichter. Als alle spelers een bod hebben uitgebracht, wordt de speler met het laagste bod de nieuwe kanaalopzichter.

3. Plantages op het spelbord plaatsen
In volgorde van het geboden bedrag, beginnend met de speler die het hoogste bod heeft geplaatst, legt iedere speler een openliggende plantage op een leeg veld naar keuze op het spelbord. Op deze plantage zet hij evenveel oogststenen als er arbeiders op afgebeeld zijn. De spelers die bij het bieden gepast hebben, zetten er n oogststeen minder op. Als meerdere spelers gepast hebben, zijn deze tegen de wijzers van de klok in aan de beurt. De speler die als eerste gepast heeft, is zodoende als laatste aan de beurt.
In het geval er 3 spelers meedoen, wordt de resterende plantage door de speler met het hoogste bod op het spelbord gelegd. Er worden geen oogststenen op deze plantage gezet.

de kanaalopzichter

4. De kanaalopzichter omkopen en het aanleggen van een kanaal
Beginnend bij de speler links van de kanaalopzichter, mag iedere speler een voorstel doen voor de plaats waar naar zijn mening het beste een kanaal aangelegd kan worden. Hiertoe legt hij zijn voorstelkanaal op het betreffende stuk droogliggende sloot op het spelbord. Het kanaal moet altijd gelegd worden tussen 2 kruisingen van (droogliggende) sloten en aansluiten op reeds eerder aangelegde kanalen of de bron. Tevens legt hij een bedrag voor zich op tafel dat hij de kanaalopzichter biedt in het geval deze kiest voor dit voorstelkanaal.
Spelers mogen passen en er mag ook meerdere keren voor hetzelfde kanaal gekozen worden of eenzelfde bod gedaan worden.
Als alle spelers een bod gedaan hebben of gepast hebben, maakt de kanaalopzichter de keuze: f hij gaat in op een voorstel naar keuze (dat hoeft niet het hoogste bod te zijn) en plaatst een blauw kanaal uit de algemene voorraad op de betreffende plaats en incasseert het totale bedrag dat op dit voorstel geboden is f hij plaatst een blauw kanaal uit de algemene voorraad op een andere plaats. In dit geval moet hij echter het hoogst geboden bedrag met n verhogen en dit bedrag zelf aan de bank betalen. Tenslotte krijgen alle spelers hun voorstelkanaal terug en de spelers wiens voorstel niet uitgevoerd is krijgen ook hun geld terug.

een spelsituatie

 5. Het aanleggen van een aanvullend kanaal
Te beginnen bij de linker buurman van de kanaalopzichter mag iedere speler beslissen of hij zijn eigen blauwe kanaal op het spelbord wil aanleggen. Ook dit kanaal moet aansluiten op de reeds eerder aangelegde kanalen of de bron. Na het aanleggen krijgt hij geen nieuw kanaal, zodat iedere speler gedurende het spel slechts n keer van deze mogelijkheid gebruik kan maken. Als een speler voor deze mogelijkheid gekozen heeft, mogen de andere spelers deze ronde geen aanvullend kanaal aanleggen.

6. Verdroging van de plantages
Met uitzondering van de laatste spelronde, wordt in deze fase van iedere plantage die niet aan een kanaal grenst een oogststeen verwijderd en afgelegd. Plantages waarvan de laatste oogststeen al eerder is verwijderd worden omgekeerd en zijn verdroogd tot woestijn. Hierop mag later niet opnieuw een plantage aangelegd worden.

7. Ontvangst van ontwikkelingshulp
Met uitzondering van de laatste spelronde, ontvangt iedere speler 3 escudo's van de bank.

 

een scorevoorbeeld: zwart krijgt 1 escudo, grijs en paars ieder 2 en wit 4 escudo's


Het einde: Het spel eindigt na 11 ronden (bij 5 spelers na 9 ronden) als alle plantages opgebruikt zijn. Alle plantages die niet aan een kanaal grenzen, worden omgekeerd. Eventuele oogsten die nog op deze plantages stonden worden verwijderd.

Iedere speler behoudt het geld dat hij nog over heeft. Daarnaast krijgt hij geld voor zijn plantages. Hiertoe wordt per plantagegebied (een horizontaal of verticaal aaneengesloten gebied met dezelfde plantages, eventueel doorsneden door kanalen) het aantal oogststenen van een speler vermenigvuldigd met het totale aantal plantages van het plantagegebied. Hierbij tellen dus ook de plantages waarop geen oogststenen of oogststenen van andere spelers staan mee. De uitkomst van de vermenigvuldiging is gelijk aan het aantal escudo's dat de speler ontvangt.

Winnaar is de speler die na alle tellingen het meeste geld heeft.Waardering: Het spel verloopt lekker vlot en de interactie is groot door zowel het bieden als door het doen van voorstellen voor het plaatsen van kanalen. Hoewel er in Santiago geboden wordt, is het spel ook leuk voor degenen die niet zo van biedspellen houden. Er wordt namelijk niet tegen elkaar opgeboden, maar er wordt door iedere speler slechts n bod uitgebracht om de speelvolgorde per beurt te bepalen. Leuk

 


Opmerking Enrico: Het spelmateriaal is goed verzorgd en ook de doos is praktisch ingedeeld met onder andere aparte vakjes voor de verschillende geldcoupures. Doordat het geld vaak van speler wisselt, heeft dit wel de neiging om snel te slijten of voddig te worden.


Aan het einde van de spelregels is op n pagina in het kort het spelverloop aangegeven. Dit is zeer praktisch in het geval het spel na een wat langere periode weer opnieuw wordt gespeeld en het geheugen even opgefrist moet worden.


Er is een behoorlijke stapel briefjes van 50 escudo's als grootste geldeenheid bijgeleverd. Dit wekt de indruk alsof er behoorlijke bedragen omgaan in het spel. In werkelijkheid komt dit bedrag gedurende het spel echter niet voor. Slechts bij de afrekening zal een bedrag van 50 escudo's incidenteel voorkomen. De stapel briefjes van 20 escudo's had derhalve ook reeds volstaan als grootste geldeenheid.

 


Strategie: Het is niet verstandig om in alle biedingen mee te gaan voor het hoogste bod. Je raakt dan zeer snel door je geld heen, waardoor je op het moment waarop er echt iets te verdienen is buiten de boot valt. Probeer niet om in alle plantagegebieden een plantage te hebben, maar selecteer je plantages zorgvuldig. En groot plantagegebied met veel oogststenen levert vaak meer punten op dan alle kleine gebieden bij elkaar.


Het is erg nuttig om een plantage van je tegenstander die aan jouw plantage van dezelfde soort grenst te laten verdrogen tot zijn oogststenen verdwenen zijn en pas dan de plantage aan te sluiten op het kanalennetwerk. Hierdoor telt de plantage wel mee in de vermenigvuldiging bij jou, maar levert deze voor je tegenstander niets op.


Naarmate er met meer spelers gespeeld wordt, ben je afhankelijker van de overige spelers voor het uitbreiden van een aaneengesloten gebied met plantages. Bij 3 spelers kun je je strategie er beter op inrichten om een groter aaneengesloten gebied te krijgen.

 

Links:

Naar overzicht van spelbeschrijvingen

 

by Ronald Hoekstra - 2004

Met dank aan Enrico voor de beschrijving en de afbeeldingen