Spelmagazijn > Nederlands > Menu > Spelbeschrijvingen > Ricochet Robot

Titel (5K) Spelbeschrijvingen

MenuUpdateEmailInfo

 

Titel: Ricochet Robot / Rasende Roboter
Ontwerp:
Alex Randolph
Producent:
Hans im Glück
Aantal spelers: 2 of meer

Ricochet Robot / Rasende Roboter

(9K)

Spelmateriaal:
Een spelbord uit 4 delen dat op 96 verschillenden manier kan worden samengesteld en vastgezet met 1 plexiglas plaatje. 4 robots van plexiglas, 1 zandloper en diverse kartonnen fiches.

Voorbereiding: Het bord wordt samengesteld en de robots worden op willekeurige plaatsen op het bord gezet en voorzien van een fiche in de eigen kleur. De overgebleven fiches worden geschud en met de afbeelding naar beneden op een stapeltje gelegd.

(2K)

Spelbeurt: Alle spelers spelen tegelijk. Er wordt 1 fiche omgedraaid. Deze geeft aan welke robot naar welke plaats op het spelbord moet gaan. Alle spelers beginnen nu de kortste route te verzinnen en roepen hardop in hoeveel (of eigenlijk hoe weinig) zetten ze het voor elkaar kunnen krijgen. De eerste speler die dit doet start tevens de zandloper. Zodra deze is afgelopen moet de speler met het laagste aantal zetten zijn oplossing aantonen om het fiche te kunnen verdienen. Lukt dit niet, dan krijgt de eerstvolgende speler de gelegenheid zijn bewering te bewijzen.

Bewegen: De robots kunnen alle kanten op bewegen (niet diagonaal), maar ze kunnen niet uit zichzelf stoppen. Ze bewegen in een rechte lijn, totdat ze tot stilstand komen tegen de rand van het bord, tegen een muur of tegen een van de andere robots. Vooral dat laatste is belangrijk, omdat je daarmee verplaatsbare hindernissen hebt. Zodra een robot tot stilstand is gekomen, mag hij van richting wijzigen. Het volgende voorbeeld toont de bedoeling goed aan.

(13K)

voorbeeld (zie ook: Opmerking)

Speciaal: Voordat een robot zijn eindbestemming bereikt, moet hij minstens 1 keer van richting zijn gewijzigd. Dit om te voorkomen dat de oplossing wel heel simpel is. De korste oplossing is dus altijd 2 stappen of meer. Verder zijn er ook nog regenboogfiches. Nu mag je zelf kiezen welke robot je naar de bestemming brengt. Dit kan verrassende oplossingen geven.

(2K)

Einde: Het spel eindigt zodra iemand een vastgesteld aantal fiches heeft veroverd.


Waardering: Je herkent duidelijk aspecten uit een veel ouder spel van Randolph: Corona. Daarbij speelden ook alle spelers tegelijk en moesten pionnen door middel van gelijkgekleurde dobbelstenen verplaatsen op een rond spelbord en daarmee een zo hoog mogelijk resultaat halen. Ook bij dit spel moet je allerlei mogelijkheden in je hoofd uitproberen en de tel niet kwijtraken. Sommige oplossingen zijn heel simpel en dan gaat het erom wie dat als snelste ziet, maar andere oplossingen vergen veel verplaatsingen van de diverse robots. Op de homepage van Hans im Glück hebben een aantal puzzels gestaan over dit spel. En als je dan een tijdje bezig was, ontdekte je weer steeds kortere oplossingen. Die puzzels hebben me enthousiast gemaakt voor dit spel. Ik denk dat als je dit spel ergens speelt waar meerdere mensen langslopen, bijvoorbeeld op een spellenconventie, op een verjaardag of zelfs in een café, de mensen blijven kijken en zelf gaan meedenken. Ik heb het spel inmiddels enkele malen gespeeld. Vooral in het begin zijn er vaak enkele spelers die uitblinken en de anderen geen kans geven. Als je echter even de tijd krijgt om de bewegingen door te krijgen, dan wordt het spel best spannend en blijken de andere spelers ook verrassende oplossingen te vinden. Toch zal het niet iedereen aanspreken, temeer omdat iedereen eigenlijk voor zichzelf speelt. Voor een grote groep is het echter een leuke afwisseling. Proberen !

Opmerking: De oplettende lezer zal ontdekt hebben dat er een kortere oplossing is voor het bovengenoemde voorbeeld ! Beweeg de rode robot naar rechts. De groene robot gaat nu ook naar rechts, dan naar boven en ten slotte naar links. Dit zijn dus 4 bewegingen in plaats van de getoonde 5. Een nog oplettender lezer wees mij erop dat er achter de 'tweede' rode robot een muurtje staat, dus mijn oplossing is niet mogelijk.

Spelmagazijnby Ronald Hoekstra - 1999