Spelmagazijn > Nederlands > Menu > Spelbeschrijvingen > De Natuurrampen

Titel (5K) Spelbeschrijvingen

MenuUpdateEmailInfo

variant

Titel: De Natuurrampen van Catan - variant voor Die Siedler
Ontwerp:
Ronald Hoekstra
Producent:
Aantal spelers: 3 tot 4
 

De Natuurrampen van Catan

Spelmateriaal:
Al het materiaal uit de basisset, extra gebieds- en waterkaartjes uit een aanvulling, extra fiches om inenting aan te geven

Een variant voor Die Siedler

Omdat Die Siedler zoveel mogelijkheden geeft tot scenario's en aanpassingen, heb ik zelf de volgende variant uitgedacht. Ik heb nog geen gelegenheid gehad het uit te proberen, dus alle opmerkingen zijn welkom !


Opbouw:

 1. bouw het eiland volgens de basisregels, maar met water, havens en land door elkaar.
 2. draai de havens met de klok mee, totdat beide punten aan land grenzen

(2K)

Regelveranderingen:

 1. Wanneer er dubbel wordt gegooid, bestaat er kans op een natuurramp. Nadat de grondstofopbrengsten zijn uitgereikt, wordt er 1 dobbelsteen gegooid. Deze geeft aan welke natuurramp eventueel plaatsvindt. Daarna worden 2 dobbelstenen gegooid om de getroffen gebieden (een of meerdere) te bepalen. Of de ramp daarwerkelijk plaatsvindt, is afhankelijk van de soort ramp en het soort gebied dat wordt getroffen. (Het is niet noodzakelijk om apart 1 dobbelsteen te gooien om te bepalen welke ramp er plaatsvindt: je kunt ook afspreken dat het getal dat dubbelgegooid was al de ramp aangeeft.)

Natuurrampen:

 1. Overstroming
  Voorwaarden: Het getroffen gebied moet grenzen aan een watergebied.
  Gevolgen: Het gebied verdwijnt en wordt vervangen door water. Dorpen, steden, wegen en havens, die geen contact meer met land hebben, verdwijnen eveneens.
  (Let op: dit kan invloed hebben op de langste handelsweg)
 2. Droogte
  Voorwaarden: Is alleen van invloed op gebieden met graan, hout of wol.
  Gevolgen: Het aanwezige fiche wordt verwijderd. Door middel van irrigatie kan een nieuw fiche worden verkregen.
 3. Aardbeving
  Voorwaarden: Is van invloed op alle soorten gebieden.
  Gevolgen: Alle aangrenzende steden worden vervangen door een dorp. Als er geen dorp meer in voorraad is, verdwijnt de hele stad.
 4. Vulkaanuitbarsting
  Voorwaarden: Is alleen van invloed op berggebieden (ook eventueel de goudrivier).
  Gevolgen: Het aanwezige fiche verdwijnt. Alle aangrenzende wegen verdwijnen.
  (Let op: dit kan invloed hebben op de langste handelsweg)
 5. Tornado
  Voorwaarden: Is van invloed op alle soorten gebieden. Heeft speciale gevolgen voor bosgebieden.
  Gevolgen: Alle aangrenzende wegen verdwijnen.
  (Let op: dit kan invloed hebben op de langste handelsweg). Iedereen moet alle grondstoffenkaartjes van de getroffen soort inleveren. Een bosgebied wordt leemgebied. Als er geen leemgebied meer aanwezig is, dan wordt het een woestijngebied. Als er geen woestijngebied meer is, blijft het een bosgebied, maar verdwijnt het aanwezige fiche.
 6. Epidemie
  Voorwaarden: Is van invloed op alle gebieden die niet aan water grenzen
  Gevolgen: Alle aangrenzende steden verdwijnen.

(2K)

Preventiemogelijkheden:

 1. Irrigatie
 2. Inenting
  Een stad kan worden beschermd tegen inenting. Inenting kost
  1 graan en 2 wol. Onder de stad wordt een fiche gelegd ter markering van inenting. Wanneer een stad wordt getroffen door een epidemie, verdwijnt het fiche in plaats van de stad.
 3. Inpoldering
  Een watergebied kan worden ingepolderd door middel van dijken. Een dijk kost
  1 leem, 1 hout en 1 ijzererts en wordt weergegeven als een weg in het water. Een dijk moet voldoen aan de regels van een weg, maar telt niet meer voor de langste handelsweg. Zodra een watergebied volledig is omgeven door land en dijken, kan het worden ingepolderd. Daartoe wordt uit de gebieden-voorraad blindelings een nieuw gebied getrokken en als het geen woestijn is, wordt uit de fiches-voorraad blindelings een nieuw fiche getrokken. De aanwezige dijken verdwijnen.

Achtergrond:

Deze variant is nog niet getest, dus alle commentaar is welkom. Het idee is de structuur van het eiland aan verandering onderhevig is. Niet alleen kan er land bijkomen, maar ook verdwijnen. De fiches kunnen worden veranderd, dus ook de opbrengsten. Tevens zijn er mogelijkheden dat er wegen verdwijnen, waardoor ingesloten nederzettingen ineens weer mogelijkheden krijgen. Al deze veranderingen zijn afhankelijk van de dobbelsteen, waardoor de geluksfactor wordt vergroot. Aan de andere kant moeten de spelers op deze veranderingen inspelen en kunnen actief aan veranderingen werken door irrigatie en inpoldering.

Spelmagazijnby Ronald Hoekstra - 1999