Spelmagazijn > Nederlands > Menu > Spelbeschrijvingen > Leeuwenhart / L÷wenherz

   Spelbeschrijving

Titel: Leeuwenhart / L÷wenherz
Ontwerp:
Klaus Teuber
Tekeningen: Franz Vohwinkel
Producent: 999 Games / Kosmos
Aantal spelers: 2 tot 4 spelers
Leeftijd: vanaf 12 jaar
Speelduur: 60 minuten
Taal: Nederlands / Duits

Leeuwenhart / L÷wenherz

(9K)

Spelmateriaal:
4 randstukken met verbindingsstukken, 9 borddelen, 60 machtkaarten, 60 ridders en 16 kastelen, 100 grenzen, 47 munten, 4 scorefiches en 1 koningsfiche.

 

(17K)

het spelmateriaal

Introductie: De koning is jaren geleden naar het Heilige Land vertrokken. Door zijn afwezigheid heerst anarchie en chaos in zijn rijk. Edelen willen hun macht en invloed uitbreiden. Landerijen worden opnieuw verdeeld en er worden nieuwe grenzen getrokken. Welke edele heeft zich verzekerd van de meest waardevolle gebieden als de koning terugkeert ?

 

 (13K)

het borddeel met de koningsstad

Voorbereiding: Het spelbord wordt samengesteld uit de delen, waarbij de koningsstad in het midden moet liggen, en elke speler krijgt de ridders en kastelen in zijn eigen kleur. De machtkaarten worden gesorteerd op de letter op de achterzijde en per letter geschud. Deze kaarten worden vervolgens op een stapel gelegd. Iedere speler krijgt 3 van deze kaarten. Verder krijgt elke speler nog 7 munten. Het koningsfiche wordt op het scorespoor gelegd op een positie afhankelijk van het aantal spelers. Aan het begin van het spel mogen de spelers hun kastelen met een aangrenzende ridder plaatsen op het bord. Dit gebeurt telkens in volgorde en de kastelen van de eigen kleur moeten op minimaal 7 velden afstand van elkaar staan.

(3K)(3K)(3K)(2K)(3K)

ridders, een kasteel en de grote munten

Een spelbeurt: Als een speler aan de beurt is kan hij ˛f een machtkaart verkopen op de markt ˛f hij kan geld betalen om een machtkaart uit te voeren. Aan het eind van de beurt vult hij zijn handkaarten weer aan, hetzij van de markt, hetzij van de trekstapel. Door het spelen van machtkaarten proberen de spelers punten te verdienen. Deze punten verdienen de spelers door gebieden te stichten. Een gebied is een door grenzen (of de rand van het bord) omsloten deel van het speelbord waarop slechts ÚÚn kasteel staat. De speler van wie het kasteel is, scoort punten voor het gebied: 1 voor een bos, 3 voor een dorp, 5 voor de koningsstad. De weiden leveren geen punten op. De mijnen leveren per soort 1 muntstuk op aan het begin van een beurt. Een mijnenmonopolie van 3 of 4 dezelfde mijnen levert nog eens 5 punten.

(21K)

machtkaarten: ridder plaatsen/gebied uitbreiden, grenzen plaatsen, verbond, overloper

De machtkaarten: De machtkaarten hebben twee waardes: linksboven staan de kosten die betaald moeten worden om de kaart te mogen uitvoeren en rechtsboven staat de prijs die de markt voor de kaart betaalt. Er zijn 5 soorten acties en op sommige machtkaarten heb je de keuze uit twee verschillende akties.

(5K)

Het plaatsen van grenzen is wellicht de belangrijkste actie. Zonder het plaatsen van grenzen bereik je namelijk niet veel. Op de grenskaart staat hoeveel grenzen je mag plaatsen (1, 2 of 3). Je mag de grenzen overal op het bord plaatsen, behalve in al afgesloten gebieden en tevens mag je een ridder niet scheiden van een verbinding met zijn kasteel. Zodra een gebied wordt afgesloten worden overtollige grenzen uit dat gebied verwijderd.

(5K)

Het plaatsen van ridders. Ook deze komt voor in verschillende waardes (1 of 2). Je mag nu een ridder plaatsen aangrenzend aan een van je andere ridders of kastelen. Een ridder mag (en moet) altijd maar verbonden zijn met ÚÚn van je kastelen. Een ridder moet op een weide of een bos geplaatst worden. Als je een ridder op een bos plaatst, moet je daarvoor een munt betalen. 

(5K)

Het uitbreiden van een gebied. Hiermee mag je een bestaand gebied met 2 velden uitbreiden. Je mag daarbij geen velden pakken die bezet zijn door speelstukken. Je mag verder alleen velden afnemen van een gebied van iemand anders als je meer ridders in jouw gebied hebt dan de tegenstander. 

Een overloper. Met deze kaart kun je een ridder uit een aangrenzend gebied laten overlopen naar jouw gebied. Dar kan de machtsverhoudingen behoorlijk omgooien. Daarom moet er voor deze kaart ook flink in de buidel worden getast.

Een verbond. Met deze kaart kun je tussen twee aangrenzende gebieden met elkaar een verbond laten sluiten. Geen van beide gebieden mag meer uitbreiden in de andere voor de rest van het spel. Deze kaart is vooral in het eindspel belangrijk.

Het einde: Het spel kan op twee manieren eindigen: een speler bereikt op het scorespoor het koningsfiche. In dat geval heeft hij direct gewonnen. Het spel eindigt ook als de trekstapel op is. De spelers spelen nu door met de kaarten uit de hand. Daarna wordt gekeken wie het verst op het scorespoor is. De speler met de meeste munten krijgt nog 5 bonuspunten, de nummer 2 krijgt nog 3 bonuspunten. 

 


Waardering: Het spel ziet er prachtig uit en nodigt direct uit om te gaan spelen. De regels zijn niet moeilijk en je kunt snel aan de slag. Het spel zelf is echter niet zo makkelijk om te winnen. Pas na enkele spellen begin je door te krijgen wat de belangrijke punten van het spel zijn. En dan loop je waarschijnlijk ook tegen het nadeel van het spel aan: de geluksfactor. Omdat iedereen van dezelfde trekstapel trekt, kan het zijn dat je in het spel bijna geen grenzen mag plaatsen. Daarmee ben je erg in het nadeel en daar kun je helemaal niets aan veranderen. Als je namelijk geen gebied kunt vormen, heb je helemaal niets aan gebiedsuitbreidingskaartjes, je krijgt geen inkomsten door mijnen, je ridders zijn werkeloos en een verbond sluiten heeft geen zin. En mocht je wel grenzen mogen plaatsen, dan kan het zijn dat je helemaal geen ridderkaartjes krijgt. En dan is het spel eigenlijk ook hopeloos voor je. Jammer dat daar niet beter over nagedacht is. Daar had toch vast een elegante oplossing voor gevonden kunnen worden. Verder een prima spel. Aanrader.

(3K)

Opmerking Spelmagazijn: In 1997 is het spel al eens eerder uitgegeven geweest bij GoldSieber. De tekenaar was toen Andreas Steiner. Het spelbord was iets anders opgebouwd en ook het spel verliep anders. De machtkaarten waren verdeeld in 3 acties en om beurten mochten de spelers kiezen welke ze wilden uitvoeren. In het geval dat meerdere spelers dezelfde actie wilden doen, moest er onderling overlegd worden en door middel van geld werd een beslissing geforceerd. Zo kon je dus altijd de mogelijkheid krijgen om grenzen te plaatsen. Deze manier zorgde er echter wel voor dat het spel een stuk langer duurde. Voor de echte liefhebbers is dat geen probleem en is de oude versie zeker aan te raden. Voor de gelegenheidsspelers en als je een niet te zwaar spel wilt spelen, kan beter de nieuwe versie worden gekozen.

(31K)

de oude versie van L÷wenherz

Het plaatsen van de kastelen aan het begin van het spel is niet helemaal eerlijk. Er wordt telkens kloksgewijs een nieuw kasteel geplaatst. Beter had de methode van bijvoorbeeld de Kolonisten van Catan genomen kunnen worden, waarbij zowel kloksgewijs als antikloksgewijs wordt geplaatst.

De manier waarop het spel eindigt kan nog enkele vraagtekens oproepen. De geschreven regels zijn namelijk op twee manieren uit te leggen. In de spelregels staan 2 mogelijkheden waarop het spel kan eindigen: 1) als iemand op het scorespoor het koningsfiche bereikt. 2) als de trekstapel op is. In dat geval wordt er verder gespeeld met de handkaarten. Het is niet duidelijk of bij mogelijkheid 2) ook het spel direct eindigt als iemand nog het koningsfiche bereikt. Je bent namelijk in keuze 2) van de eindfase en dan komt keuze 1) toch eigenlijk niet meer in aanmerking. Op zijn website geeft ontwerper Klaus Teuber echter aan dat ook dan de speler wint, als hij het koningsfiche bereikt.

(3K)

Strategie: Ik heb de nieuwe versie nog niet voldoende gespeeld om daar een goed antwoord op te geven. Het lijkt erop dat het verstandig is conflicten uit de weg te gaan. De spelers die niet bij het conflict betrokken zijn profiteren er namelijk veel meer van. Daarnaast is het zaak zo snel mogelijk een gebied te stichten. Je kunt vanaf dat moment het gebied ook gaan uitbreiden en mogelijk geld gaan verdienen met mijnen. De plaatsing van de kastelen aan het begin van het spel is erg belangrijk, omdat je daarbij rekening moet houden met de toekomstige plaatsing van ridders. Let er op dat als je anderen hindert bij de plaatsing van kastelen, dat je ook vaker in een conflict wordt betrokken.

(3K)

Links:

Naar overzicht van spelbeschrijvingen

 

by Ronald Hoekstra - 2005

Met dank aan 999 Games voor een recensie exemplaar.