Spelmagazijn > Nederlands > Menu > Spelbeschrijvingen > Kingsburg

   Spelbeschrijving

Titel: Kingsburg
Ontwerp: Andrea Chiarvesio en Luca Lennaco
Tekeningen: Mad4Gamestyle
Producent: Truant Verlag
Aantal spelers: 2 tot 5 spelers
Leeftijd: vanaf 10 jaar
Speelduur: 90 minuten
Taal: Duits

Kingsburg

Spelmateriaal:
Een spelbord, 5 provinciekaarten, 21 dobbelstenen, 15 speelstenen, 1 gezant van de koning, 20 fiches "+2", 60 goederenblokjes, 85 gebouwenfiches, 25 vijandkaarten en 2 fiches om de tijdsperiode aan te geven.

Geschreven door: Enrico van Kessel

Introductie: Je bent gouverneur van één van de provincies in het fantasy-rijk Kingsburg. Je hebt de taak gekregen om je provincie op te bouwen en te verdedigen tegen ongenode gasten van buiten het rijk. Hierbij kun je gebruik maken van de hulp van koning Tritus en zijn adviseurs. Na vijf jaar beloont de koning de beste gouverneur van Kingsburg.

 

 

het spelmateriaal


Voorbereiding: Het spelbord wordt centraal op tafel gelegd en de spelers krijgen ieder een eigen provinciekaart. De spelers kiezen ieder een speelkleur en leggen de bijbehorende gebouwenfiches, speelstenen en dobbelstenen voor zich. Één speelsteen wordt gebruikt om de score bij te houden en wordt op de nul geplaatst en één speelsteen wordt op de nul van het soldatenspoor bovenaan het spelbord gelegd. Daarnaast wordt er één speelsteen op het gedeelte van het spelbord geplaatst dat de spelersvolgorde aangeeft. Deze volgorde wordt willekeurig bepaald. De goederenblokjes worden gesorteerd en in de betreffende vakjes op het spelbord gelegd. De "+2"-fiches worden in het vak vlak onder de goederenblokjes gelegd. Een paars fiche wordt gebruikt om de jaren aan te geven en wordt op de I gelegd (rechts onderaan het spelbord). Het andere paarse fiche wordt gebruikt om de jaargetijden aan te geven. Deze wordt op de 1 in het jaargetijdenoverzicht gelegd (links onderaan het spelbord). De gezant van de koning wordt in het ronde vakje met het kroontje vlak boven de 5 in het jaargetijdenoverzicht geplaatst. De witte dobbelstenen worden naast het spelbord gelegd. Tenslotte wordt er uit de stapel vijandkaarten één van iedere soort getrokken en gedekt op een stapel gelegd in het jaargetijdenoverzicht. Hierbij ligt de I bovenop en de V onderop. De overige vijandkaarten worden terug in de doos gelegd.

 


Een spelbeurt: Het spel wordt gespeeld in 5 rondes (jaren) die elk weer onderverdeeld zijn in 8 achtereenvolgende fases.

 

Fase 1: Koninklijke hulp

De speler met de minste gebouwen op zijn provinciekaart krijgt een extra witte dobbelsteen die bij de productie in de lente ingezet wordt. Hebben meerdere spelers evenveel gebouwen, dan wordt gekeken wie van hen de minste goederen heeft. Is ook dit gelijk, dan krijgt geen van de spelers een extra dobbelsteen. In plaats daarvan krijg je een goederenblokje naar keuze. In de eerste ronde zijn er nog geen gebouwen of goederen en krijgt iedere speler dus een goederenblokje naar keuze.

 

 

de provinciekaart

(klik op de afbeelding voor een vergroting)

 

Fase 2: Lente - productiefase

Alle spelers dobbelen gelijktijdig met hun gekleurde en eventueel witte dobbelstenen. Hierna wordt de spelersvolgorde bepaald aan de hand van de totale waarde van de gekleurde dobbelstenen. De speler met de laagste waarde komt bovenaan te liggen. Hebben meerdere spelers een gelijke waarde gegooid, dan komt de speler die in de volgens de 'oude' spelersvolgorde boven lag wederom boven te liggen.

Nu hebben de spelers achtereenvolgens de mogelijkheid om één van de koninklijke adviseurs te beïnvloeden. De speler die bovenaan ligt mag hierbij als eerste zijn keuze maken uit de 18 velden. Hierbij mag je één of meerdere van je dobbelstenen (gekleurde en witte) plaatsen in het vak op het spelbord met dezelfde waarde als de som van deze dobbelstenen. Als je een "+2"-fiche in je bezit hebt, mag je deze er ook bij optellen. Dit fiche wordt daarna afgelegd. Het is niet toegestaan om alleen maar een witte dobbelsteen bij een adviseur te leggen, noch mag je dobbelstenen bij een adviseur plaatsen waar al dobbelstenen van jezelf of een andere speler liggen. Als alle spelers dobbelstenen bij één adviseur hebben neergelegd, wordt deze actie herhaald waarbij wederom bij de eerste speler wordt begonnen. Dit gaat net zolang door tot alle dobbelstenen geplaatst zijn of niet meer geplaatst kunnen worden omdat alle adviseurs reeds bezet zijn.

Vervolgens worden de adviseurs op volgorde van 1 tot en met 18 langsgegaan. De speler die dobbelstenen bij de adviseur heeft liggen, krijgt de bijbehorende goederen en/of actie. Deze loopt uiteen van één overwinningspunt (bij de eerste adviseur) tot en met een goud, hout, steen én een soldaat (bij de koning). Soms kun je kiezen uit verschillende goederen, kun je goederen ruilen, soldaten rekruteren of heb je de mogelijkheid om de kracht van de vijand te zien die voor fase 8 van belang is. De dobbelstenen worden teruggeven aan de betreffende spelers.

Nadat alle adviseurs langsgegaan zijn, heb je de mogelijkheid om één gebouw te bouwen op je provinciekaart. Hierbij zijn er 5 soorten die elk in een rij naast elkaar staan. Je moet van iedere soort altijd eerst het meest linkse vrije gebouw plaatsen voordat je een gebouw in de volgende kolom mag bouwen. Bij ieder gebouw is aangegeven hoeveel overwinningspunten dit oplevert. Deze punten worden direct op het scorespoor verwerkt als je een gebouw bouwt. Daarnaast hebben de gebouwen elk nog een bijzondere eigenschap die erbij vermeld staat. Om aan te geven dat je een gebouw gekocht hebt, leg je een gebouwenfiche op het betreffende veld.

 

Fase 3: Koninklijke onderscheiding

De koning beloont de speler met de meeste gebouwen met één overwinningspunt. Hebben meerdere spelers evenveel gebouwen, dan krijgen zij allemaal een overwinningspunt.

 

 

 

een spelsituatie

 

Fase 4: Zomer - productiefase

Net als in de lente produceer je weer door te dobbelen, de spelersvolgorde te bepalen, het beïnvloeden van de adviseurs, goederen en/of acties te krijgen en tenslotte te bouwen in je provincie.

 

Fase 5: De gezant van de koning

De koning stuurt een gezant uit naar de provincie die de meeste hulp nodig heeft. De speler met de minste gebouwen krijgt de gezant van de koning (de paarse pion). Bij een gelijk aantal gebouwen krijgt niemand de gezant. Je kunt de gezant in een van de drie volgende productiefases inzetten, waarbij je één van de volgende acties kunt uitvoeren:

- Je mag eenmalig dobbelstenen plaatsen bij een adviseur waarbij al dobbelstenen van jezelf of een andere speler liggen;

- Je mag eenmalig 2 gebouwen in één bouwfase plaatsen.

Heb je de gezant voor het begin van fase 5 in de volgende speelronde niet gebruikt, dan vervalt je extra actie en wordt de gezant er opnieuw op uitgestuurd.

 

Fase 6: Herfst - productiefase

Net als in de lente en zomer produceer je weer door te dobbelen, de spelersvolgorde te bepalen, het beïnvloeden van de adviseurs, goederen en/of acties te krijgen en tenslotte te bouwen in je provincie.

 

Fase 7: Rekruteren van soldaten

Tegen betaling van 2 goederen naar keuze een soldaat rekruteren. Het is toegestaan om meerdere soldaten te rekruteren. Je speelsteen wordt overeenkomstig het aantal gerekruteerde soldaten vooruit gezet op het soldatenspoor.

 

 

enkele vijandkaarten

 

Fase 8: Winter - de strijd

De bovenste kaart van de stapel vijandkaarten wordt omgedraaid. Bovenaan de kaart kun je de kracht en de soort tegenstander zien. De speler die bovenaan ligt bij de spelersvolgorde gooit één dobbelsteen om de standaardwaarde van de verdediging voor alle spelers te bepalen. Hierbij telt iedere speler eventuele extra verdedigende krachten van zijn gebouwen op. Deze waarde tel je bij de kracht van je soldaten op het soldatenspoor op. Nu zijn er 3 mogelijkheden:

- de kracht van je soldaten is minder dan die van de vijand: je hebt de strijd verloren en verliest de goederen, gebouwen en/of overwinningspunten die in het rode gedeelte van de vijandkaart staan, voor zover je deze bezit. Voor de gebouwen geldt dat je eerst de gebouwen in de meest rechter kolom verliest. Heb je meerdere gebouwen in deze kolom, dan verlies je het bovenste van deze gebouwen.

- de kracht van je soldaten is gelijk aan die van de vijand: je hebt de aanval ternauwernood af kunnen slaan. Je krijgt noch verliest goederen, gebouwen of overwinningspunten.

- de kracht van je soldaten is groter dan die van de vijand: je krijgt als beloning de goederen en/of overwinningspunten die in het blauwe gedeelte van de vijandkaart staan.

De gouverneur met de grootste kracht aan soldaten krijgt één overwinningspunt extra als hij de vijand heeft verslagen. De vijandkaart wordt afgelegd en je soldaten gaan nu allemaal weer naar huis. De speelsteen op het soldatenspoor wordt derhalve weer op nul gelegd. 

 

Het jaar is nu ten einde en het volgende jaar kan beginnen met fase 1.

 


Het einde: Het spel eindigt na fase 8 van de vijfde speelronde. Degene met de meeste overwinningspunten wint het spel. In geval van een gelijke stand zijn achtereenvolgens het aantal goederen en het aantal gebouwen doorslaggevend.

 Waardering: In spellen met dobbelstenen is de geluksfactor meestal doorslaggevend. Uiteraard is deze geluksfactor ook bij Kingsburg aanwezig, maar hier is er een goede balans tussen geluk en strategie gevonden. Heb je pech gehad met dobbelen, dan heb je toch het voordeel dat je als eerste je keuze kunt bepalen. Bovendien wordt er zo vaak gedobbeld tijdens het spel dat je wel heel veel pech moet hebben om je dobbelstenen terecht de schuld te kunnen geven van je nederlaag.
Leuk

 


Opmerking Enrico: Kingsburg kan ook met 2 spelers gespeeld worden. Hierbij worden tijdens de productiefasen de dobbelstenen van een andere kleur gebruikt om een aantal adviseurs te blokkeren.

Als je het spelmateriaal voor het eerst ziet, lijken de provinciekaarten nogal slap en kwetsbaar over te komen. Deze zijn echter van plastic gemaakt en kunnen dus wel wat hebben. Ook het overige spelmateriaal is prima verzorgd en past goed in de doos.

 

Opmerking Spelmagazijn: De vijanden zijn over het algemeen redelijk eenvoudig te verslaan, zeker als de koning veel legers levert. Mocht je echter verliezen, dan kan je dat soms erg duur komen te staan. Het is dus zeker geen factor die je over het hoofd moet zien. Dit geeft echter wel de mogelijkheid tot gokken. Gebruik je al je middelen om veel gebouwen te bouwen die punten opleveren en hoop je op een groot koningsleger, of speel je op zeker en geef je belangrijke grondstoffen uit voor je leger. De opbrengsten hieruit zullen in het algemeen niet echt opwegen tegen de kosten. Vooral in de eerste jaren staat de dobbelsteenworp vaak niet in verhouding met de kracht van de vijanden.

 


Strategie: Kijk voor je je dobbelstenen bij een adviseur legt eerst even goed naar de worp van je tegenstanders. Vaak is het mogelijk om een adviseur te kiezen waarbij je je keuze voor je tegenstanders kunt beperken. Soms kan het zover gaan dat een tegenstander zelfs een of meerdere dobbelstenen niet meer kwijt kan.

Naarmate het spel vordert, wordt het steeds nuttiger om informatie over de kracht van de tegenstander te krijgen. Juist dan is het nuttig om al in de lente voor een adviseur te kiezen waarbij je de vijandkaart kunt bekijken.

 

Links:

Naar overzicht van spelbeschrijvingen

Naar boven / Naar menu

 

by Ronald Hoekstra - 2007

Met dank aan Enrico voor de beschrijving en de afbeeldingen