Spelmagazijn > Nederlands > Menu > Spelbeschrijvingen > Goldland

   Spelbeschrijving

Titel: Goldland
Ontwerp: Wolfgang Kramer
Tekeningen: Franz Vohwinkel
Producent: Goldsieber
Aantal spelers: 2 tot 5 spelers
Leeftijd: vanaf 10 jaar
Speelduur: 60 tot 80 minuten
Taal: Duits

Goldland

Spelmateriaal:
49 landschapstegels, 36 ontdekkingsfiches, 22 goudstukken, 5 amulet fiches, 8 schatkist fiches, 7 avonturen medaillons, 112 uitrustingsstukken fiches in 7 verschillende groepen te weten voedsel, geweer, hout, touw, schep, parelsnoer en hengel. 5 speelfiguren en 50 houten tenten in 5 verschillende kleuren, 1 tempelveld

Geschreven door: Gerard Boom

het spelmateriaal

Introductie: OK, dit is het. Je bent er klaar voor. Je hart klopt in je keel, je wilt eigenlijk rennen maar je houdt je in. Je kijkt nog eens goed de kustlijn af terwijl je met beide handen de draagriemen van je half gevulde rugzak, die losjes om je schouders hangt, vastgrijpt. “Het gaat jullie goed”, zeg je tegen je medeavonturiers en je zet de eerste stappen op weg naar het onbekende dat voor je ligt. Je staat op het punt het binnenland in te gaan dus nog één keer zuig je de zoute zeelucht in je longen, terwijl je je omdraait om de groep achterblijvers toe te roepen. “Ik wacht wel op jullie bij de tempel”, schreeuw je richting het basiskamp, maar je medereizigers zijn uit het zicht verdwenen. Ze zouden toch niet ook al op avontuur zijn gegaan? Ik kan maar beter opschieten.

 

 

de voorbereiding

 


Voorbereiding: Het doel is om het meeste goud te verzamelen.

 

Het speelveld bestaat aan het begin van het spel uit slechts een kustlijn van 7 bij 7 landschapstegels. De hoektegel in dit geval is het beginpunt voor alle spelers. Wat rest is een open vlakte van 6 bij 6 waar de resterende 36 tegels in geplaatst worden tijdens het verloop van het spel. Elke speler beschikt over een rugzak waarin maximaal 12 voorwerpen kunnen. Daarnaast heeft men 10 tenten om kampementen op te kunnen slaan tijdens het spel. Aan het begin van het spel krijgt een ieder startproviand mee. Dit staat op de starttegel aangegeven in de vorm van ovale iconen. Standaard krijgt een ieder 3 voedsel en twee parelsnoeren mee in de rugzak.

 

 

enkele landschapstegels

 

Verklaring van de landschapstegels:

 

Er zijn twee soorten landschapstegels: Tegels met en zonder avontuur. Tegels zonder avontuur kan men gewoon ingaan (elke tegel is één stap) en doorheen bewegen. Tegels met een avontuur zijn herkenbaar aan de centrale tekening op de tegel. Deze tekening onderbreekt de op de tegel afgebeelde wegen. Een dergelijke tegel mag men alleen ingaan als men de benodigde uitrustingstukken in zijn bezit heeft om dit avontuur aan te kunnen gaan. Op de tegels staan uitrustingsstukken afgebeeld gelijk aan de 7 verschillende uitrustingsstukken. Deze afbeeldingen zijn omrand met een kleur.

 

Wit: Een uitrustingsstuk met een witte rand geeft aan dat als men in zijn rugzak dit item heeft men de uitrustingsstukken, die achter dit icoon staan afgebeeld, mag pakken uit de voorraad en in de rugzak mag doen.

 

Zwart: Deze uitrustingsstukken kan men krijgen als men het corresponderende wit omrande uitrustingsstuk in zijn bezit heeft

 

Rood: Deze uitrustingsstukken komen alleen voor op avontuur velden. De rood omrande afbeeldingen zal de avonturier moeten afgeven wil hij dit avontuur aangaan en zodoende ook het veld in te mogen bewegen.

 

Geel: Op sommige avontuurvelden is een apart schatvak aangegeven. Zodra een dergelijke landschapstegel wordt neergelegd wordt op het schatvak een schatfiche gelegd. De geel omrande uitrustingsstukken zal de avonturier moeten inleveren wil hij de schat op pakken en in zijn rugzak te doen.

 


Een spelbeurt: In de speelbeurt mag de speler drie afzonderlijke acties uitvoeren die in een willekeurige volgorde mogen worden uitgevoerd. Dit zijn: bewegen, verkrijgen van uitrustingsstukken en ontdekken

 

Bewegen:

 

Het aantal lege vlakken in de rugzak geeft aan hoeveel stappen een avonturier maximaal mag lopen. Voorafgaande aan je bewegingsbeurt mag je de rugzak uitruimen om zo verder te kunnen reizen. Het verwijderen van items tijdens je bewegingsbeurt is niet van invloed op de maximale reisafstand. Zorg altijd dat je de uitrustingsstukken in de rugzak doorschuift naar de hoogste nummers in je rugzak. Zo zie je duidelijk hoeveel passen je in de bewegingsbeurt maximaal mag gaan. Een zware inspanning als speciale bewegingsregel gaat als volgt: Normale routes zijn wegen die aansluiten. Het komt echter veel voor dat wegen richting een naastliggende landschapstegel doodlopen. Toch kan men deze velden in bewegen door een zware inspanning te leveren. Dit doet men door 4 uitrustingsstukken in te leveren. Beweegt men op deze wijze naar een gewoon veld zonder avontuur mag men 4 willekeurige uitrustingsstukken inleveren. Beweegt men direct naar een avonturenveld dan moet men in ieder geval de rood omrande uitrustingsstukken inleveren aangevuld met willekeurige uitrustingsstukken.

 

Verkrijgen van uitrustingsstukken:

 

Het krijgen van uitrustingsstukken kan voorafgaande aan je bewegingsfase of aan het einde van je bewegingsfase (daar waar je uiteindelijk stopt met je speelfiguur). Als je start in een vak waar je uitrustingsstukken kunt krijgen, mag je er voor kiezen om deze nu uit de voorraad te nemen en in je rugzak te doen. Dit heeft nu wel invloed op het maximale aantal stappen dat je mag doen. Stop je de bewegingsbeurt in een veld waar je uitrustingsstukken kunt krijgen en je hebt er nog geen gekregen aan het begin van je bewegingsbeurt, dan mag je nu uitrustingsstukken oppakken en in de rugzak doen. Ook bij het behalen van mogelijke avonturen kan het zijn dat je uitrustingsstukken kan krijgen (mits je na het avontuur ook daar je bewegingsbeurt eindigt). Het kan zijn dat de uitrustingstukken die op een landschapstegel staan afgebeeld verdeeld zijn in groepen dit wil zeggen dat achter de wit omrande afbeelding er bijvoorbeeld 2 aparte groepen staan afgebeeld van 2 zwart omrande touwen, een tussenruimte en twee zwart omrande houtblokken. Heeft men het wit omrandde uitrustingsstuk in zijn bezit kan er nu gekozen worden voor of 2 touwen of voor 2 houtblokken.

 

Verkennen:

 

Als je avonturier zich bevindt op een landtegel waarvan één of meerdere zijden nog geen aangrenzende landtegel heeft, mag men een tegel van de stapel pakken en deze aan één van de mogelijke zijden aanleggen. De speler mag zelf kiezen op welke wijze hij de tegel aanlegt daar de wegen in hoofdzaak een soort T splitsingen zijn wat betekent dat er van één zijde geen normale toegang is naar dit nieuwe speelvlak. Zodra men een tegel aanlegt pakt men een ontdekkingsfiche. Twee van deze fiches mogen op elk gewenst moment in een beurt omgeruild worden voor een willekeurig uitrustingsstuk.

 

 

het spel is gevorderd

 

Opslaan van kampementen:

 

Zodra een speler een avontuur heeft afgerond mag hij daar een tent neerzetten. Deze tent is op twee manieren belangrijk. Vanaf dit moment telt deze landschapstegel als een normaal speelvlak waar men als avonturier nu gewoon doorheen mag bewegen. Daarnaast vertegenwoordigt de tent ook 1 punt voor het behaalde avontuur. Er zijn zes verschillende soorten avonturen elk met een eigen goudwaarde zo als vermeld op de avontuur medaillons. Heeft men de meeste tenten op een avontuurveld staan dan krijgt men dit medaillon die een zekere waarde in goud vertegenwoordigt. Deze medaillons kunnen simpel worden afgepakt door er voor te zorgen dat je als speler meer tenten op een zelfde soort avontuurtegel bouwt. Dit kan door op een zelfde tegel meer keren het avontuur toch aan te gaan of om dit op verschillende tegels te doen waar het zelfde avontuur op afgebeeld staat. Wederom doorlopen van een avontuur betekent dat men weer de rood omrande uitrustingsstukken moet afgeven uit de rugzak. Het is niet verplicht om na een afgewerkt avontuur daar te stoppen. Men kan gewoon doorbewegen en het wordt dan ook gezien als een handeling tijdens de bewegingsfase. Als je 10 tenten op zijn mag je bij het bouwen van een nieuw kampement een tent naar keuze verplaatsen naar dit nieuwe veld.

 

Schatten lichten:

 

Op een enkel avonturenveld vindt men ook een schatvak. Zodra zo een tegel in het spel komt wordt op dit veld een schatkist geplaatst. Nadat men het avontuur heeft volbracht, (de rood omrande uitrustingsstukken ingeleverd) mag men de schat lichten. Hiervoor moet men de geel omrande uitrustingsstukken afleggen. Zo kan het zijn dat men eerst het avontuur afwerkt, er een tent op plaatst en vervolgens de benodigde uitrustingsstukken gaat halen om daarna terug te komen om de schat te lichten. Heeft men alle benodigde uitrustingstukken paraat kan men natuurlijk alles in één doen. Zodra een schat gelicht is blijft het schatvlak op de landschapstegel leeg en de schat gaat in de rugzak.

 

De tempel:

 

Diagonaal tegenover het startveld ligt het eindveld met daar aan grenzend het tempel veld. De tempel en het eindveld vormen samen één veld.

 

 

 

de tempel is ontdekt

 

Het einde: Zodra een speler op het laatste veld komt en daar blijft staan krijgt deze 2 goud van de bonusstapel en een amulet. Een ieder die nu in dezelfde speelronde (dus direct na deze speler) ook op dit vlak komt krijgt eveneens een amulet en twee goudstukken als bonus. Zodra deze ronde voorbij is verdwijnen de bonus goudstukken uit het spel. Voor een ieder in het spel is er de mogelijkheid om één amulet af te halen bij de tempel. Het eindspel is nu begonnen. Afhankelijk van het aantal spelers ligt er nu een stapel goud in de tempel die langzaam wordt afgebouwd. Elke speler die een amulet bezit mag in zijn beurt 1 goudstuk pakken uit de tempel. Zodra de laatste is gepakt wordt de lopende ronde nog wel uitgespeeld.

 

De telling: De spelers tellen het aantal goudstukken, de schatten (drie goudstukken), de amulet (drie goudstukken) en de waarde van de avontuur medaillons bij elkaar op. De speler met het meeste goud wint het spel.

 


Waardering: Gerard: “Goldland” is een prachtig spel! Ik ben heel erg te spreken over het spelconcept en de geluksfactor vind ik niet echt hoog daar een ieder vrij is om te kiezen waar men heen wil en wat men doet. Wat mij betreft een aanrader welke ik nog vaak zal spelen.

Spelmagazijn: Goldland is inderdaad een prachtig spel. Het ziet er niet alleen prachtig uit, maar zit ook prima in elkaar. Je moet goed plannen om de gewenste acties te kunnen uitvoeren. Soms is het echt een race om de tempel te bereiken, een andere keer gaat de strijd juist om de meerderheid in kampementen. Erg goed.

 

Opmerking Gerard:

 

Positief:

 

Negatief:

 

Opmerking Spelmagazijn: De eerste keer dat je het spel speelt moet je goed onthouden dat je de wit omrande goederen niet hoeft in te leveren om de zwart omrande goederen te verkrijgen. Je zult tijdens het spel diverse malen heen en weer reizen om aan de juiste goederen te komen. De ontdekkingsfiches zijn later in het spel erg handig om te voorkomen dat je vast komt te zitten.

Als je van dit type spellen houdt, moet je zeker ook eens naar Lost Valley kijken. Dat vind ik zelf nog iets leuker om te spelen.

Strategie: - Zorg altijd dat je voldoende uitrustingsstukken in je rugzak hebt zitten zeker als je via een zware inspanning een gebied ingaat waar nog niet alle landschapstegels zijn aangelegd. Je zult niet de eerste zijn die zich op deze wijze volledig opsluit in het spel. - Let op bij het verplaatsten van tenten dat je niet de meerderheid uit handen geeft van een avontuur. - Het is best de moeite waard om ook voor het bonus goud van de tempel te gaan.

 

Links:

Naar overzicht van spelbeschrijvingen

 

by Ronald Hoekstra - 2005

Met dank aan Gerard voor de beschrijving en de afbeeldingen