Spelmagazijn > Nederlands > Menu > Spelbeschrijvingen > Factory Fun

   Spelbeschrijving

Titel: Factory Fun
Ontwerp: Corné van Moorsel
Tekeningen: Marco Jeurissen
Producent: Cwali
Aantal spelers: 2 tot 4 spelers
Leeftijd: vanaf 11 jaar
Speelduur: 45 minuten
Taal: Nederlands, Engels, Duits, Frans

Factory Fun

Spelmateriaal:
4 fabriekshallen, 4 steunpilaren, 4 spelerkleurschijven, 24 voorraadbakken in 4 kleuren, 12 outputbakken, 11 eindproduktbakken, 25 transparante fiches, 129 verbindingsstukken, 48 machines en een geldspoor

Geschreven door: Enrico van Kessel

Introductie: Je bent de gelukkige eigenaar van een fabriekshal geworden. De hal is echter nog helemaal leeg. Het is jouw taak om te proberen de hal zo efficiënt mogelijk met machines te vullen en daarmee zo veel mogelijk geld te verdienen.

 

 

een spelsituatie


Voorbereiding: Iedere speler krijgt een eigen fabriekshal met een steunpilaar, een voorraadbak in elk van de 4 kleuren en 3 outputbakken. De spelerkleurschijven worden op de '1' van het scorespoor gelegd. De machinetegels worden geschud en op evenveel gedekte stapels van 10 gelegd als er spelers meedoen. De overige machinetegels worden ongezien afgelegd. Het overige spelmateriaal dient als algemene voorraad.

 

enkele machines 


Een spelbeurt:  Iedere spelronde bestaat uit 2 delen die tegelijkertijd door alle spelers worden uitgevoerd.

 

Deel 1: aanschaffen van een machine

Alle spelers pakken in de ene hand (je draaihand) een machine van een stapel. De andere hand (je pakhand) hou je vlak voor je op tafel. De machines worden tegelijkertijd open gedraaid en bij elkaar op tafel gelegd. Nu mag je met je pakhand één machine nemen, waarbij aanraken gelijk staat aan het pakken van de machine. Alleen de laatste speler die nog geen machine gekozen heeft, mag de machine in de hand nemen en kijken of hij deze wil hebben.

Welke machine je kiest zal afhangen van de inkomsten die je voor de machine krijgt, eventuele extra opvangbakken die je ontvangt en de plaats die je in je fabriek beschikbaar hebt voor de machine.

 

Op elk machinekaartje is aangegeven:

- de directe opbrengst die je voor de machine krijgt. Deze is aangegeven in het zwarte cirkeltje;

- de input van de machine. Deze is aangegeven met een pijltje naar de machine toe. Zo bestaat de input bij de sublimisor (zie afbeelding hierboven) uit 2 rood en 2 blauw;

- de output van de machine. Deze is aangegeven met een pijltje van de machine af. De output van de sublimisor bedraagt 2 bruin.

Bij sommige machines staat ook nog een voorraadbak. Deze mag je vanuit de algemene voorraad nemen als je de machine kiest.

 

voorraadbakken en een outputbak

 

Deel 2: bouwen van de machine in je fabriek

Nu mag je de gekozen machine in je fabriek plaatsen en met behulp van verbindingsstukken aansluiten op de andere machines. Hierbij mogen ook reeds eerder gebouwde machines verplaatst worden. Bakken en verbindingsstukken mogen zelfs weggehaald worden.

Voor de locatie van je machines gelden enkele voorwaarden:

1. De input sluit aan op een voorraadbak van dezelfde kleur òf sluit aan op de output van een andere machine in dezelfde kleur én met een waarde die minimaal gelijk is aan de benodigde input. In dit geval mag je een doorzichtig fiche op het cijfer van de input van je machine leggen.

2. De output sluit je aan op een opvangbak of een eindbak in het geval de output zwart is. Soms is het mogelijk om door een kleine verbouwing je output te gebruiken als input bij een reeds bestaande machine. De output mag nooit eindigen in een voorraadbak.

3. Verbindingsstukken mag je onbeperkt gebruiken. In ieder vakje mag echter maar één verbindingsstuk liggen. Hierop is een uitzondering: er mogen wel 2 bochten samen in een vakje liggen.

 

Nadat iedereen zijn machine heeft gebouwd wordt er afgerekend:

- Je krijgt de directe opbrengst die bij de machine staat vermeld;

- Ieder verbindingsstuk dat je geplaatst of verplaatst hebt, kost 1 (een kruising kost 2);

- Iedere voorraadbak, outputbak of eindproduktbak die je plaatst of verplaatst kost 1;

- Het weghalen van verbindingsstukken of bakken kost niets;

- Het plaatsen van de deze beurt gekozen machine kost niets, het verplaatsen van een eerder gebouwde machine kost 2.

 

Als je besluit om je machine niet te bouwen, dan kost je dit 5 en wordt de machine afgelegd. Alleen de laatste speler die in deel 1 een machine gekozen heeft, mag deze kosteloos afleggen. De opbrengsten en kosten worden direct op het scorespoor verwerkt.

 

enkele verbindingsstukken


Het einde: Het spel eindigt na 10 spelrondes. Nu tel je de nummers die onder de doorzichtige fiches liggen bij elkaar op en vermenigvuldigt die met 5. Deze bonus voor de verbindingen tussen machines tel je bij de score op. De speler met het meeste geld is de winnaar.

 Waardering: Er zijn van die spellen die uitblinken in originaliteit. Factory Fun is er zo een. De regels heb je snel onder de knie, maar het is o zo lastig om efficiënt met de ruimte in je fabriek om te gaan. En tegelijkertijd moet je ook nog snel zijn om de beste machines te bemachtigen. Prima

 


Opmerking Enrico: Het spel is ook met meer dan 4 spelers te spelen. Je kunt 2 spellen namelijk eenvoudig met elkaar combineren. Voor een eventuele vijfde speler is er ook een extra spelbord te downloaden via de website van Cwali.

 

Factory Fun is genomineerd voor de Nederlandse Spellenprijs 2007 en voor de International Gamers Awards 2007.

 

Opmerking Spelmagazijn: De ontwikkeling van een spel kost altijd de nodige tijd. Op de Ducosim beurs van december 2005 liet Corné al een prototype van het spel zien. Het verkrijgen van de machines is tijdens de verschillende ontwerpfases nogal veranderd. Zo kon je de machines eerst kopen via een soort veilingsysteem in plaats van het chaotische snelle pakken, zoals het in het uiteindelijke spel gaat. Het veilingsysteem maakte het spel echter een stuk trager, terwijl de huidige versie lekker vlot speelt. Ook het berekenen van de score is een stuk vereenvoudigd ten opzichte van de oorspronkelijke versie.

De fabriekshallen hebben allemaal een verschillende vorm, maar zijn wel allemaal even groot. De spelerkleurschijven worden als pilaar in je fabriek geplaatst. Deze staan altijd behoorlijk in de weg. En wat nog erger is: De machines die je wilt kiezen lijken altijd net gespiegeld te zijn, waardoor het lastig is de juiste voorraadbakken te bereiken.

Op zijn website heeft Corné diverse puzzelwedstrijden gehouden met Factory Fun. Het was de bedoeling om met een opgegeven aantal machines, de maximale score te behalen. De foto's van de winnende bouwwerken kun je op de website vinden. Het blijkt niet eenvoudig te zijn en je leert een heleboel van het puzzelen.

prototype "De Fabriek"

 


Strategie: Zorg ervoor dat je je eerste machine op een centrale plaats in de hal legt, waardoor je later ook met andere machines nog bij je voorraadbakken kunt komen.

Leg je machines zo neer dat de outputbak(ken) op een gemakkelijk te bereiken plaats komen te liggen. Hierdoor kun je er later misschien nog een andere machine aankoppelen en verdien je bonuspunten.

Let op dat je maar drie outputbakken hebt. Zorg dat je op tijd machines gaat koppelen. Hier kun je al rekening mee houden met het pakken van de machines. Bedenk van tevoren wat voor output je beschikbaar hebt en let daar op bij het uitzoeken van een machine. Je kunt ook andersom denken: machines die hun input uit je voorraadbakken krijgen, kunnen deze ook uit een output van een andere machine krijgen. Ook daar kun je op letten bij het uitzoeken van een nieuwe machine.

Je kunt je fabriek niet onbeperkt verbouwen: je mag namelijk niet op op een negatieve score uitkomen bij het verbouwen.

 

Links:

Naar overzicht van spelbeschrijvingen

Naar boven / Naar menu

 

by Ronald Hoekstra - 2007

Met dank aan Enrico voor de beschrijving en de afbeeldingen