Spelmagazijn > Nederlands > Menu > Spelbeschrijvingen > Elfengold

   Spelbeschrijving

Titel: Elfengold
Ontwerp: Alan R. Moon
Tekeningen: Doris Matthus
Producent: 999Games
Aantal spelers: 2 tot 6 spelers
Leeftijd: vanaf 10 jaar
Speelduur: 90 minuten
Taal: Nederlands

Elfengold

Spelmateriaal:
65 gouden munten, 20 waardefiches, 7 goudkaarten, 4 toverspreuken, 5 fiches, 2 rondenkaarten en 6 tovenaarskaarten (alleen voor de variant). Daarnaast is het spelmateriaal uit het basisspel nodig.

Geschreven door: Enrico van Kessel

Introductie: Elfengold is geen zelfstandig spel, maar is een uitbreiding op Elfenland. In deze uitbreiding worden de transportfiches geveild en komen er extra transportfiches in het spel. De spelregels van het basisspel worden hier niet uitgelegd, alleen de afwijkende spelregels worden beschreven.

 


Voorbereiding: Alle steden worden voorzien van een puntenaantal door er een getallenfiches op te leggen (7: Al' Baran, 6: Kihromah, 5: Grangor, Mah' Davika, Jaccaranda, Erg' Eren, 4: Strykhaven, Dag' Amura, Yttar, Parundia, Usselen, Feodor, 3: Virst, Ixara, Wylhien, Throtmanni, Tichih, Rivinia, 2: Beata, Lapphalia). In plaats van 4 rondenkaarten worden er 6 rondenkaarten neergelegd. Van het basisspel worden er van iedere soort reiskaarten 9 gebruikt. Deze worden geschud. Iedere speler krijgt er 5. Vervolgens worden er 3 reiskaarten open neergelegd. Tenslotte worden de 7 goudkaarten door de resterende stapel geschud en als gedekte stapel naast de openliggende kaarten gelegd. Iedere speler krijgt 12 gouden munten, de overige munten vormen de bank.

 

goudkaart


Een spelbeurt: Elfengold wordt in ronden gespeeld. Iedere ronde bestaat uit 6 fasen:

 

1. Reiskaarten trekken:

Met uitzondering van de eerste ronde, trekken de spelers met de wijzers van de klok mee om beurten een reiskaart. Je kunt hierbij kiezen uit n van de openliggende kaarten of je kunt de bovenste kaart van de gedekte stapel nemen. Als je een openliggende kaart neemt, wordt aansluitend de bovenste kaart van de gedekte stapel opengedraaid zodat er steeds 3 reiskaarten open liggen. Dit wordt herhaald tot alle spelers 3 reiskaarten genomen hebben. Als je een goudkaart pakt, dan wordt deze op een aparte vierde stapel gelegd. Werd deze goudkaart gedraaid ter vervanging van een openliggende kaart, dan wordt er een nieuwe kaart gepakt en gebeurt er verder niets. Werd de goudkaart echter gedraaid omdat je een gedekte kaart wilde trekken, dan heb je de keuze: f de goudkaart op de vierde stapel leggen en een nieuwe kaart pakken, f je pakt de hele stapel goudkaarten. In het laatste geval krijg je 3 goudstukken voor iedere kaart van de stapel. Je mag dan geen nieuwe kaart pakken. De uitbetaalde goudkaarten worden op de aflegstapel gelegd. Als er iemand voor gekozen heeft om de goudkaarten niet te nemen, liggen er voor de volgende speler dus 4 open kaarten. In plaats van een reiskaart te trekken, mag in dit geval ook de complete stapel goudkaarten worden gepakt.

 

toverspreuken

 

2. Gouden munten uitdelen:

Met uitzondering van de eerste ronde krijgt iedere speler 2 gouden munten van de bank.

 

3. Gedekte fiches trekken:

Iedere speler pakt 2 gedekte fiches. n van de fiches mag je gedekt voor je leggen en n moet je er open voor je neerleggen. Naast de transportfiches kun je in Elfengold ook fiches met toverspreuken krijgen. Hierdoor kun je later in het spel 2 uitgelegde transportmiddelen met elkaar verwisselen of een extra transportfiche op een traject neerleggen. Verder is er een watermonster dat je als hindernisfiche op een waterverbinding kunt neerleggen en is er ook een goudfiche. Als je deze op een weg legt, verdubbel je daarmee de goudwaarde van de eerstvolgende stad die tijdens de reis bereikt wordt.

 

goudfiche en hindernisfiches

 

4. Fiches veilen:

Er worden 2 keer zoveel fiches opengelegd als er spelers zijn. Om de beurt worden de fiches nu geveild. Beginnend bij de startspeler mag iedere speler een bod uitbrengen op het eerste openliggende fiche, waarbij elk bod hoger moet zijn dan het voorgaande. Als je past, mag je verder niet meer meebieden op dit fiche. De winnaar van de veiling betaalt het geboden aantal gouden munten aan de bank en legt het fiche open voor zich neer. Dit wordt herhaald tot alle fiches geveild zijn. Fiches waarop geen bod is uitgebracht worden afgelegd.

 

5. Reisroute plannen:

Net als bij Elfenland worden nu de fiches neergelegd. Naast de transportfiches kun je nu ook toverspreuken, hindernisfiches of een goudfiches neerleggen. Een goudfiche of hindernisfiche mag alleen op een route neergelegd worden waar al een transportfiche is neergelegd. Waar een hindernisfiche ligt mag geen goudfiche liggen en andersom. Ook een toverspreuk mag alleen bij een transportfiche worden gelegd. Als je met een toverspreuk 2 transportfiches met elkaar wilt verwisselen, moet je er wel rekening mee houden dat de transportmiddelen op beide trajecten gebruikt mogen worden. Anders mag je ze niet verwisselen.

 

tovenaarskaart

 

6. Reizen:

Aan de hand van je reiskaarten ga je nu met je elfenlaars een route afleggen. Als je op je reis een watermonster tegenkomt, moet je hiervoor een extra vlotkaart neerleggen. Telkens wanneer je een van de plaatsen bereikt, krijg je de waarde in goudstukken uitgekeerd, zelfs als je al vaker in die plaats bent geweest. Als op de weg naar die plaats een goudfiche ligt, wordt de premie zelfs verdubbeld. Je kunt er ook voor kiezen om in plaats van alle goudstukken die je in een beurt zou ontvangen, 2 reiskaarten te pakken. Daarbij mag je kiezen tussen de openliggende kaarten of de gedekte stapel. Je mag er ook voor kiezen om helemaal niet te reizen. Ook in dat geval krijg je 2 reiskaarten.

Nadat alle spelers hun reis gemaakt hebben, mag je nog maar 2 fiches overhouden. De overige fiches moet je afleggen.

 


Het einde: Het spel is na zes speelronden afgelopen. De speler die de meeste blokjes heeft opgehaald is de winnaar. Bij een gelijke stand, wint dan degene die het meeste goud heeft.

 


Waardering: Elfengold geeft echt een meerwaarde aan Elfenland. Waar Elfenland prima geschikt is als familiespel, gaat Elfengold wat verder. De spelers hebben meer mogelijkheden om elkaar dwars te zitten en zullen ook veel vaker keuzes moeten maken. Het plannen van je route en het rekening houden met alternatieve routes maken Elfengold een stuk strategischer. Aanrader

 


Opmerking Enrico: Helaas wordt Elfengold al geruime tijd niet meer gemaakt door 999Games. Het is zeker de moeite om er wat tijd in te steken om een tweedehands exemplaar te krijgen.

 

Opmerking Spelmagazijn: Eind 1998 werd de tovenaarskaart al als gratis aanvulling voor Elfenland verspreid. In de spelregels van Elfengold is de tovenaarskaart in een variant opgenomen. Deze kaart wordt gewoon tussen de overige kaarten geschud en kan gebruikt worden om naar een willekeurige andere stad te springen (tegen betaling van 3 goudstukken) of om een hindernis te ontwijken (tegen betaling van 1 goudstuk).

 

Door deze uitbreiding komt het spel aardig in de buurt van Elfenroads, het spel waar Elfenland oorspronkelijk op gebaseerd is. Elfenroads is uitgegeven in de White Wind serie en een veel gezocht spel. 

 

Reken er trouwens op dat de speeltijd van Elfenland met deze uitbreiding een stuk omhoog gaat. Zeker met de volle bezetting kan 90 minuten wel aan de krappe kant zijn.


Strategie: Kijk bij een veiling goed welke fiches er allemaal liggen en welke je zelf al hebt. Op bepaalde trajecten kun je kiezen uit meerdere transportmiddelen en is het niet noodzakelijk om veel goudstukken te bieden om net dat ene transportfiche te bemachtigen.

Bied niet te veel als er meerdere dezelfde transportfiches aangeboden worden bij de veiling. Later in de veiling hebben je tegenstanders nog minder goudstukken over en kun je hetzelfde fiche vaak voor minder krijgen.

Wacht met het neerleggen van toverspreuken totdat je tegenstanders veel van hun fiches neergelegd hebben. Ze hebben dan minder mogelijkheden om een alternatieve route te leggen.

 

Links:

Naar overzicht van spelbeschrijvingen

 

by Ronald Hoekstra - 2006

Met dank aan Enrico voor de beschrijving en de afbeeldingen