Spelmagazijn > Nederlands > Menu > Spelbeschrijvingen > Druidenwalzer

   Spelbeschrijving

Titel: Druidenwalzer
Ontwerp: Michael Rieneck
Tekeningen: Andreas  Steiner
Producent: Kosmos
Aantal spelers: 2 spelers
Leeftijd: vanaf 12 jaar
Speelduur: 30-40 minuten
Taal: Duits

Druidenwalzer

Spelmateriaal:
8 boomkaarten, 4 van de zonnecultus en 4 van de maancultus, 2 cultuskaarten (zon en maan), 6 dru´den, houten kegeltjes in 3 kleuren, 1 verbanningsring, 60 boomgeestkaartjes (30 voor elke cultus), 40 fiches (20 per cultus)

Geschreven door    Jeroen Stap

Introductie: Beide spelers vertegenwoordigen hun cultus bij een wedstrijd tussen dru´den. Elke cultus heeft vier bomen, waaromheen de dru´den dansen. De spelers proberen de bomen van de andere cultus in hun macht te krijgen. Als een speler 2 bomen heeft moeten prijsgeven aan de andere cultus dan heeft deze speler het spel verloren.

 

de twee culten zon en maan


Voorbereiding: Elke speler krijgt zijn 4 bomen, zijn cultuskaart, 30 boomgeestkaartjes, 20 cultusfiches en de 3 dru´den. De spelers leggen hun boomkaarten in een horizontale rij tegenover elkaar. Daarnaast komen de cultuskaarten te liggen. Op de cultuskaart legt elke speler een boomgeestkaartje met waarde 1. De overige kaarten worden geschud en worden in stapeltjes van 5 onder de bomen gelegd waarvan de bovenste open liggen. Van de overige kaarten krijgt elke speler 3 in de hand. De 3 dru´den worden nu op 3 eigen bomen naar keuze geplaatst.

 

twee bomen


Een spelbeurt: De maancultus begint, daarna zijn de spelers om en om aan de beurt. In een beurt kan een speler 1 van de volgende 3 dingen doen:
- de dru´dendans,
- de dru´densprong,
- het terugtrekken van een boomgeest.

 

boomgeestkaarten 1 en 2 van de zonnecultus

De Dru´dendans is verreweg de ingewikkeldste actie die een speler kan doen. Hij legt daartoe een boomgeestkaart uit de hand op een stapeltje bij een eigen boom. Vervolgens wordt de ring op de betreffende boom gelegd. Dan gaan de dru´den dansen... Op de gespeelde kaart staat een cijfer (minimaal 1, maximaal 5) en een draairichting. Alle kaarten van deze waarden die bij de bomen liggen worden in de aangegeven richting verplaatst en komen bij een andere boom of op een cultuskaart te liggen. Het aantal plaatsen dat ze verschuiven is gelijk aan het nummer van de boom waaraan de kaart gespeeld was, dus 1, 2, 3 of 4 stappen. Van de stapeltjes boomgeestkaarten die nu alleen dichte kaarten hebben wordt de bovenste omgedraaid. Als stapeltjes op zijn, blijft deze plaats leeg. Na het dansen volgt automatisch het meten van de krachten. De dru´de waarbij de ring ligt doet niet mee. De overige dru´den (oranje, paars en/of zwart) worden vergeleken op de aanliggende boomgeestkaart. De dru´de die de hoogste waarde heeft plaats op de bijbehorende boom van de tegenspeler een fiche. De betreffende boomgeestkaart wordt afgelegd op de cultuskaart. Liggen op een boom 6 fiches dan is deze boom gewonnen, en doet niet meer mee in het spel. (Als er 2 bomen gewonnen zijn is het spel voorbij.) Pas als een speler alle 3 zijn handkaarten heeft gebruikt mag hij 3 nieuwe nemen.

De Dru´densprong is een stuk eenvoudiger: een speler mag in deze beurt een dru´de (oranje zwart of paars) verplaatsen naar een eigen vrije boom. Dit wordt vooral gedaan om een boom te beschermen tegen een krachtmeting.

Een boomgeest terugtrekken. Ook dit kun je doen als een boom gevaar loopt doordat de boomgeestkaart die er ligt een (te) lage waarde heeft voor een krachtmeting. De boomgeestkaart wordt verwijderd en legt deze op zijn cultuskaart. De vrijkomende boomgeestkaart wordt opengedraaid.


boomgeestkaarten 3, 4 en 5 van de zonnecultus

Zodra op een boom zes fiches liggen is deze overwonnen door de andere cultus. De boom wordt omgedraaid en als er een dru´de op stond moet deze verplaatst worden naar de vrije boom. Een andere manier om een boom te veroveren is als er geen kaarten meer aan liggen. Als een speler aan de beurt is, en er liggen geen kaarten meer aan een boom, mag hij proberen in diezelfde beurt ervoor te zorgen dat er toch kaarten komen te liggen. Is dat niet gelukt aan het einde van zijn beurt, dan is deze boom ook veroverd door de andere cultus, ongeacht hoeveel fiches erop liggen.

 

fiches

 

Het einde: Zodra het een cultus lukt om 2 bomen van de andere cultus te veroveren is het spel ten einde. Gelukkig maar dat alle boomgeesten goede geesten zijn, ongeacht of ze tot de maan- of zonnecultus behoren...  

 


Waardering: Ik heb het pas 1 keer gespeeld, dus ik kan er eigenlijk nog weinig van zeggen. Het belangrijkste en ingewikkeldste van het spel is natuurlijk de dru´dendans. Maar wat dit precies voor effect heeft is in het begin moeilijk te zien. Het kost enkele pogingen om goed te doorgronden hoe je hier tactisch en wellicht strategisch gebruik van maakt. Dit alles neemt niet weg dat het spel er veelbelovend uitziet. Spelsysteem als thema sluiten prima op elkaar aan, en ik verwacht dan ook dat ik het redelijk hoog laat scoren. Zodra mijn mening door meer ervaring met het spel wat verder is uitgebalanceerd zal ik mijn definitieve waardering bekendmaken.

 

Opmerking Jeroen: Het is een spel voor denkers. Je moet goed in de gaten houden wat je met de dru´dendans allemaal kan doen. Maar wellicht dat je ook in de gaten moet houden wat de ander kan doen, en welke kaarten er al uit het spel zijn gespeeld.

 

Links:

Naar overzicht van spelbeschrijvingen

 

by Ronald Hoekstra - 2006

Met dank aan Jeroen voor de beschrijving en de afbeeldingen
Met dank aan Sandra voor het bijwerken van de pagina