Spelmagazijn > Nederlands > Menu > Spelbeschrijvingen > Chang Cheng

   Spelbeschrijving

Titel: Chang Cheng - De Chinese Muur
Ontwerp: Walter Orbert
Tekeningen:
Giuseppe Rava
Producent: Tenki Games
Aantal spelers: 2 tot 4 spelers
Leeftijd: vanaf 12 jaar
Speelduur: 60 minuten
Taal: Nederlands

Chang Cheng

Spelmateriaal:
4 losse spelborden, dubbel bedrukt, 1 scorebord, 24 actiekaarten in 4 kleuren, 15 reputatiefiches (Chinees), 15 bedreigingfiches (Mongools), 56 enkele muurblokken in 4 kleuren, 4 dubbele muurblokken in 4 kleuren, 4 torenblokken in 4 kleuren, 1 Chinakaart, 3 keizerskaarten, 4 gebeurteniskaarten, 4 scorepionnen in 4 kleuren

Geschreven door: Sacha Husken

 

een spelsituatie

Introductie: Meer dan 2500 jaar geleden bouwde de keizer van China de grote muur aan de noordgrens van zijn rijk om het te beschermen tegen de invallen van de Mongolen. Een leger aan slaven en werklieden werkten aan de bouw van de muur. Nu ben jij aan de buurt: bouw mee aan de muur en sla de aanval van de Mongolen af.

 


Voorbereiding: Kies 2 spelborden uit en leg ze aan elkaar op tafel. Leg de Chinakaart net buiten het bord aan de kant van de Chinese provincies. Pak 6 willekeurige bedreigingfiches en plaats er blind 1 op elk Mongools gebied. Pak 6 willekeurige reputatiefiches en plaats er 1 open op elke Chinese provincie. Leg het scorebord op tafel.  De spelers kiezen een kleur en krijgen de bijbehorende actiekaarten en muurstukken. De scorepionnen worden op het scorebord geplaatst (op waarde 0).

 

 

 

een spelbord

De oudste speler mag beginnen, daarna komen met de klok mee de andere spelers aan de beurt.

 

Een spelbeurt: Tijdens een spelbeurt moet de speler 1 van de volgende acties uitvoeren:

 

Bij het plaatsen van de actiekaarten worden ze dicht op het speelbord gelegd. De actiekaarten worden uitgevoerd op het moment dat in die provincie de muur is voltooid.  Bij het plaatsen van muurblokken (enkel, dubbel of toren) mag de speler het bedreigingfiche van het aangrenzende Mongoolse gebied bekijken. Bij het plaatsen van dubbele muurblokken scoort een speler direct een punt per aangrenzend Chinees en  Mongools gebied.

Torenblokken kunnen nooit direct naast elkaar in de muur worden gebouwd. Bovendien wordt naast de toren altijd een plaats gereserveerd voor een enkel muurblok van de speler die de toren heeft geplaatst. Een torenblok biedt altijd bescherming tegen de Mongoolse aanval die aan het einde van het spel plaatsvindt.

Wanneer de speler zijn actie heeft uitgevoerd wordt bekeken of er een provincie voltooid is. Met andere woorden: is de muur in die provincie klaar? Wanneer dat zo is, wordt de provincie gewaardeerd. De speler met de meeste muurblokken ontvangt het waardetotaal van de provincie aan punten. De totale waarde van de provincie bestaat uit het aantal muurblokken opgeteld bij de waarde van het reputatiefiche dat in die provincie aanwezig is. De waarde kan worden benvloedt door de actiekaarten.

 

het scorebord

 

Er zijn 6 verschillende actiekaarten. Als er meerdere actiekaarten in de provincie aanwezig zijn. worden ze in volgorde van prioriteit afgehandeld.

actiekaarten

De krijger (prioriteit 1): verwijder een kaart uit een ander provincie, die kaart wordt afgelegd.

De verrader (prioriteit 2): De speler kiest uit 2 mogelijkheden. Keuze 1: n muurblok in de provincie wordt gebroken en telt niet meer mee voor het bepalen van de meerderheid van muurblokken. Een gebroken muurblok wordt op zijn zijkant gelegd. Dubbele muurblokken en torens kunnen niet worden gebroken,

Keuze 2: verwijder een bedreigingfiche uit een aangrenzend Mongools gebied.

De vloed (prioriteit 3): Ook hier heeft de speler 2 keuzes. De provincie is +2 punten waard of de provincie is -2 punten waard.

De bouwer (prioriteit 4): Ook hier weer 2 mogelijkheden. De provincie is +2 punten waard of deze kaart telt mee als een extra muurblok bij het bepalen van de meerderheid.

De meesterbouwer (prioriteit 5): Deze kaart telt mee als 2 extra muurblokken bij het bepalen van de meerheid.

De Mandarijn (prioriteit 6): De speler mag 2 willekeurige enkele muurblokken omruilen. De ongeruilde blokken mogen van elke speler zijn. Wanneer een blok wordt geruild met een al eerder gewaarde provincie wordt de score daar niet opnieuw bepaald.

 

Wanneer bij het waarderen 2 spelers een gelijk aantal muurblokken hebben, krijgen zij beide het volledige aantal punten.

Nadat de provincie is gewaardeerd wordt een keizerskaart op de provincie geplaatst.  Wanneer er 3 keizerskaarten op het bord liggen, wordt er een derde speelbord bij geplaatst. De keizerskaarten worden van het bord verwijderd en er wordt doorgespeeld. Bij 4 spelers wordt er nog een speelbord bijgeplaatst als er opnieuw 3 keizerskaarten op het bord liggen.

 


Het einde: Nadat het derde of vierde speelbord is bijgeplaatst (bij 3 respectievelijk 4 spelers) wordt er doorgespeeld tot de Chinese muur volledig is afgebouwd. Wanneer de laatste provincie is gewaardeerd vindt de aanval van de Mongolen plaats. De bedreigingfiches geven de kracht van de aanval aan. De speler met de meerderheid aan muurblokken in het aanvalsgebied verliest het aantal punten dat op het bedreigingfiche staat aangegeven. Bij de aanwezigheid van een toren worden er geen punten verloren. De speler die na de aanval van de Mongolen het meeste aantal punten over heeft, is de winnaar.

Variant: Met behulp van de gebeurteniskaarten kunnen enkele eigenschappen van het spel en de puntentelling worden veranderd. Er worden maximaal 2 kaarten uitgekozen of willekeurig gepakt aan het begin van het spel. Deze worden open naast het bord neergelegd.

De Observatiekaart heeft effect tijdens het spel: elke keer als een muurblok (enkel, dubbel of toren) wordt geplaatst, wordt het bedreigingfiche in het aangrenzende Mongoolse gebied open gedraaid en blijft gedurende de rest van het spel zichtbaar.

De overige kaarten hebben effect aan het eind van het spel.

De diplomatiekaart: de speler die in elk geval 1 muurblok in de meeste provincies heeft, krijgt 4 punten. Als meerdere spelers dit hebben, krijgen ze elk 4 punten.

De dominantiekaart: de speler met de langste rij ononderbroken rij muurblokken krijgt 1 punt per muurblok (2 voor een dubbel blok). Gebroken muurblokken zijn onderbrekingen in de rij.

De keizerlijke beloning: elke speler krijgt 2 punten voor elke actiekaart die hij niet tijdens het spel heeft gebruikt.

 

Als je het spel met 2 personen speelt, is er een klein aantal aanpassingen in de regels: er is dan een derde neutrale kleur in het spel. 


Waardering: Best een leuk spel maar het grijpt me niet echt. Hoewel met de actiekaarten een invloed uitgeoefend kan worden op de puntentelling, lukt dat vaak niet op de manier zoals je zou willen. Het aantal muurblokken dat per provincie moet worden gebouwd is vrij klein, en dus heb je meestal niet de tijd om in een provincie over meerdere beurten de juiste kaarten en muurblokken te plaatsen. Voor je het weet is de provincie voltooid: dat kan binnen 1 ronde gebeurd zijn. Aardig

 

Opmerking Sacha: Mooi spelmateriaal: de muurblokken zijn gedetailleerd uitgevoerd en de fiches en kaarten zijn gemaakt van stevig karton. Alles past prima in de vakjes in de doos. Alleen het doel van de Chinakaart is onduidelijk: je legt de kaart bij het bord maar hij wordt verder nergens voor gebruikt.

 

Links:

Naar overzicht van spelbeschrijvingen

 

by Ronald Hoekstra - 2008

Met dank aan Boosterbox voor een recensie exemplaar.
Met dank aan Sacha voor de beschrijving.