Spelmagazijn > Nederlands > Menu > Spelbeschrijvingen > Big Kini

   Spelbeschrijving

Titel: Big Kini
Ontwerp: Guido Eckhof
Tekeningen: Bert Elter
Producent: PlayMe
Aantal spelers: 2 tot 4 spelers
Leeftijd: vanaf 10 jaar
Speelduur: 60 minuten
Taal: Duits, Engels

Big Kini

Spelmateriaal:
18 zeshoekige genummerde eilandtegels, 80 houten blokjes (20 per speler), 8 actiestenen (2 per speler), 45 goederenfiches (15 vissen, 15 weekdieren, 15 parels), een spelbordje met daarop een rondespoor en een overzicht van de acties, startspelerfiche, rondesteen, 16 ontdekkingsfiches, 4 informatiekaartjes, geld (bay-baron genoemd).

Geschreven door: Enrico van Kessel

Introductie: Big Kini is een grote eilandengroep in de Stille Oceaan. Hier proberen lokale politici en onderwereldfiguren zoveel mogelijk prestige en invloed te verkrijgen. Dit doen ze door interessante functies op de verschillende eilanden te vervullen. Je kunt echter weer net zo gemakkelijk uit je functie gezet worden, al was het alleen maar vanwege de aan jou aangeboden goederen en geld. De speler die aan het einde de meest invloedrijke posities bezet en daarmee de meeste overwinningspunten behaalt, wint het spel.

 


Voorbereiding: De eilandtegels 1 tot en met 6 worden uit de stapel eilandtegels gehaald en gedekt neergelegd. Per speler wordt er één tegel blind getrokken en vervolgens open op tafel gelegd. De overige tegels (inclusief de resterende tegels die niet getrokken zijn) worden geschud en hiervan wordt gedekt de startopstelling op tafel gelegd. De startopstelling verschilt afhankelijk van het aantal spelers. Op iedere eilandtegel wordt een ontdekkingsfiche gelegd.
Er wordt bepaald wie de startspeler is. De speler rechts van de startspeler mag vervolgens als eerste één van de openliggende eilandtegels kiezen en deze op een vrij startveld naar keuze leggen. Tevens mag je 2 houten blokjes op 2 invloedvelden naar keuze op de tegel plaatsen en krijg je het op de tegel aangegeven startkapitaal. Het geld mag je gedurende het spel geheim houden voor je tegenspelers. Vervolgens mogen ook de andere spelers tegen de richting van de wijzers van de klok in hetzelfde doen.
Het spelbordje wordt naast het speelveld gelegd. De rondesteen wordt op het vakje met nummer 1 gelegd. De actiestenen worden naast het spelbordje gelegd.
Iedere speler krijgt ten slotte 20 houten blokjes in een kleur en een informatiekaartje.

 

 

2 eilandtegels met links eilanden met een haven, goederen en nederzettingen

 en rechts een haven, een nederzetting en tabaksfabriek

 


Een spelbeurt: Iedere eilandtegel bestaat uit 3 eilanden. Er zijn 4 soorten eilanden:
1. eilanden met haven: herkenbaar aan de bootjes naast het eiland. Het aantal bootjes geeft aan hoeveel eilandtegels er gereisd kan worden vanaf dit eiland.
2. eilanden met nederzettingen: herkenbaar aan de lichtgroene vakjes op het eiland. Het aantal vakjes geeft aan hoeveel nieuwe kolonisten er maximaal kunnen komen in een beurt.
3. eilanden met een tabaksfabriek: Het cijfer op de fabriek geeft aan hoeveel inkomsten je kunt krijgen.
4. eilanden met goederen: Op het eiland staat aangegeven welke goederen er op het eiland te krijgen zijn.

Verder staat er op een eilandtegel in gele, roze en paarse vakjes aangegeven welke functies er beschikbaar zijn op deze eilandengroep:
1. eilandbeheerder (gele vakjes): De speler die op een geel vakje staat, heeft het beheer over dit ene eiland en kan daardoor de bijbehorende eigenschap (haven, nederzetting, tabaksfabriek of goederen) uitvoeren.
2. rif-minister (roze vakjes): De speler die op een roze vakje staat, is iets hoger in aanzien dan een eilandbeheerder en kan daardoor de eigenschappen van beide aangrenzende eilanden uitvoeren.
3. baron (paarse vakjes): De speler die op een paars vakje staat, heeft de hoogste functie op een eilandtegel. Daardoor kun je de eigenschappen van alle eilanden op deze eilandtegel uitvoeren.

Te beginnen bij de startspeler kiezen de spelers om beurten een actie uit, plaatsen een actiesteen bij de betreffende actie op het spelbordje en voeren de actie direct uit. Achter iedere actie zijn 3 velden waarop een actiesteen geplaatst kan worden. De eerste speler die een actie uitvoert, legt zijn actiesteen op het eerste veld en mag zijn gekozen actie 2 keer uitvoeren. De tweede speler die voor dezelfde actie kiest, legt zijn actiesteen op het tweede veld en voert zijn gekozen actie 1 keer uit. Kiest er eventueel nog een derde speler voor deze actie, dan moet deze zelfs betalen om zijn actie uit te mogen voeren. Er wordt net zolang doorgegaan tot iedere speler twee acties heeft uitgevoerd.

het spelbordje met links het rondespoor en rechts de verschillende acties

De 6 mogelijke acties die je kunt uitvoeren:

1. vermeerderen
Als je invloed hebt op een eiland met nederzettingen, dan mag je één nieuwe kolonist op het eiland plaatsen. Voorwaarde is wel dat er een vrij veld beschikbaar is.

2. verplaatsen
Er zijn 2 mogelijkheden om je te verplaatsen:
a. binnen een eilandtegel: je hebt geen invloed op de haven nodig om je binnen een eilandtegel te kunnen verplaatsen. Je kunt een kolonist kosteloos verplaatsen naar ieder vrij veld, met uitzondering van de baronfunctie. Je kunt slechts baron worden nadat je gekozen bent (actie 5).
b. naar een andere reeds open liggende eilandtegel: je moet in dit geval wel invloed op het haveneiland hebben. Je mag een kolonist naar keuze van deze eilandtegel evenveel eilandtegels verplaatsen als er bootjes naast je eiland staan, maar moet wel 1 bay-baron betalen voor iedere eilandtegel waar je overheen reist (bij verplaatsing naar de naastliggende eilandtegel moet je bijvoorbeeld 1 bay-baron betalen).

3. inkomsten
Als je invloed op één of meerdere tabaksfabrieken hebt, dan kun je inkomsten uit één tabaksfabriek krijgen. De hoogte van je inkomsten is aangegeven op de fabriek. Iedere tabaksfabriek mag per ronde slechts één keer gebruikt worden. Mag je een actie 2 keer uitvoeren, dan mag je dus niet 2 keer inkomsten uit dezelfde fabriek krijgen. Je moet dan invloed op meerdere tabaksfabrieken hebben om de tweede keer weer inkomsten te krijgen. Je krijgt ook geen inkomsten uit een tabaksfabriek waarvan een andere speler al inkomsten heeft gehad deze beurt.

4. goederen nemen
Als je invloed hebt op een eiland met goederen, dan mag je het fiche van het eiland afhalen en gedekt voor je leggen. De goederen kun je gebruiken bij het stemmen (zie actie 5) of je kunt setjes van 3 verschillende goederen bewaren tot aan het einde van het spel. Deze leveren dan overwinningspunten op. Als een fiche van het eiland is gehaald, wordt er niet direct een nieuw fiche voor teruggelegd. Pas de volgende ronde kan er dus weer een fiche gepakt worden van dit eiland.

een spelsituatie

5. stemmen
Je kunt voor deze actie kiezen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a. je wilt een (andere) baron op een eilandtegel;
b. je hebt invloed op minimaal één eiland op deze eilandtegel;
c. er zijn minimaal 2 kolonisten aanwezig op de eilandtegel;
d. er is minimaal één eilandbeheerder of rif-minister aanwezig op de eilandtegel.

De huidige baron heeft 2 stemmen, alle andere aanwezigen hebben 1 stem per aanwezige speelsteen. Daarnaast kunnen er door de stemgerechtigden echter nog goederen ingezet worden. Welke goederen dit zijn, is aangegeven op de eilandtegel onder de baron. Elk ingezet goederenfiche telt voor één stem. Er kunnen net zolang goederen ingezet worden tot er een beslissing genomen is. Is er een gelijke stand, dan beslist de speler op wiens initiatief de stemming is ontstaan.

De winnaar neemt de plaats in van de huidige baron en de ingezette goederen worden afgelegd. De weggestemde baron komt op een vrij veld naar keuze op de eilandtegel te staan. Er mag op iedere eilandtegel slechts één keer per ronde een stemming plaatsvinden.

6. ontdekken
Bij deze actie kun je een willekeurig nieuw gebied (een gedekte eilandtegel) ontdekken tegen betaling van 5 bay-baron. De voorwaarden voor deze actie zijn gelijk aan die van het verplaatsen naar een andere eilandtegel. Je draait de ontdekte eilandtegel om en neemt het daarop liggende ontdekkingsfiche.

Als alle spelers hun 2 acties uitgevoerd hebben, worden de actiestenen weer van het spelbordje gehaald. De rondesteen wordt een veld verder gelegd. Op de lege goederenvelden worden weer goederen gelegd. Het startspelerfiche schuift door naar links.

 

een informatiekaartje met de te behalen overwinningspunten


Het einde: Het spel eindigt aan het einde van de spelronde waarin de laatste eilandtegel ontdekt wordt of aan het einde van de twaalfde spelronde. Vervolgens vindt er een waardering plaats. Je krijgt de volgende overwinningspunten:
- voor iedere baron krijg je 5 punten
- voor iedere rif-minister krijg je 2 punten
- voor iedere eilandbeheerder krijg je 1 punt
- voor iedere set van 3 goederen (parel, weekdieren en vissen) krijg je 3 punten
- voor iedere 8 bay-baron krijg je 1 punt
- voor ieder ontdekkingsfiche krijg je 2 punten.

De speler met de meeste overwinningspunten wint het spel. Bij een gelijk spel wint degene die de meeste kolonisten heeft. Is het dan nog gelijk, dan bepaalt het resterende geld wie er wint.


Waardering: Tijdens de eerste paar ronden van Big Kini lijkt het een erg eenvoudig spel zonder veel diepgang. Je hebt nog niet veel keuzemogelijkheden in je actieronden. Dat verandert echter al snel en naarmate het spel vordert, heb je eerder het gevoel dat je beurten tekort gaat komen om je doel te bereiken. Het timen van je acties wordt daardoor steeds belangrijker. Aanrader

 


Opmerking Enrico: Het spelmateriaal en de afbeeldingen zien er vrolijk uit en nodigen uit tot spelen. De houten blokjes en goederenfiches zijn echter wel erg klein. Verder is het niet handig dat het geld op verschillende kleuren papier is gedrukt, aangezien je het geld gedurende het spel verborgen mag houden voor je tegenstanders. Het simpelweg omdraaien van de briefjes heeft hierdoor geen nut.

Naast het basisspel is er ook een uitbreiding te koop waardoor Big Kini ook met 5 of 6 personen gespeeld kan worden. Naast extra spelmateriaal zijn er ook actiekaarten toegevoegd, die je in een 7e actie kunt gebruiken. Door de actiekaarten krijg je mogelijkheden om meerdere acties in één beurt uit te voeren of kun je extra stemmen uitbrengen.

 

Opmerking Spelmagazijn: Het begin van het spel verloopt inderdaad een beetje saai. Maar vergis je niet. Het einde nadert snel en alle acties moeten goed overwogen worden. Als er enkele snelle ontdekkers in het spel zitten, kan het spel zelfs nog sneller afgelopen zijn. Ik weet niet of het wel zinvol is het spel korter dan 12 rondes te laten verlopen. Maar wellicht is de dreiging dat het spel ineens afgelopen kan zijn al voldoende om je keuzes in het spel te beïnvloeden.

De uitbreiding is nog niet in officiële uitvoering verkrijgbaar. Mogelijk dat deze in 2006 verschijnt, als de uitgever tevreden is over de reacties die deze uitbreiding krijgt.

 


Strategie: Het is praktisch om ervoor te zorgen dat je op meerdere plaatsen tegelijk dezelfde actie kunt uitvoeren. Hierdoor heb je ook daadwerkelijk voordeel van de dubbele actie.
Verder moet je ervoor zorgen dat je invloed op de haven houdt als je gaat verplaatsen. Als je dat niet doet, dan heb je eerst weer invloed nodig op de haven, voordat je opnieuw kunt gaan reizen.
Ook merkte ik dat het niet altijd even verstandig is om te gaan ontdekken. Bij een dubbele actie levert dit weliswaar 4 overwinningspunten op, maar het kost je ook een hoop geld. Bovendien kunnen de andere spelers direct kolonisten verplaatsen waardoor jij alsnog geen invloed hebt op het nieuwe eiland.
Ten slotte speelt de tijdsdruk een belangrijke rol in Big Kini. 12 ronden lijkt vrij lang, maar naarmate het spel vordert blijkt dit helemaal niet het geval te zijn. Zorg er dus voor dat je je acties goed plant.

 

Links:

Naar overzicht van spelbeschrijvingen

 

by Ronald Hoekstra - 2005

Met dank aan Enrico voor de beschrijving en de afbeeldingen