Spelmagazijn > Nederlands > Menu > Spelbeschrijvingen > Andromeda

Titel (5K) Spelbeschrijvingen

MenuUpdateEmailInfo

 

Titel: Andromeda
Ontwerp:
Alan R. Moon
Producent:
999Games
Aantal spelers: 3 tot 5
 

Andromeda

(5K)

Spelmateriaal:
1 spelbord, 110 speelkaarten, 130 houten blokjes, 1 plastic planetenring

Introductie: Alle handel is verplaatst van de planeten naar hun satellieten. De spelers proberen zoveel mogelijk van deze satellieten onder hun hoede te krijgen. Om de kansen op de satellieten te vergroten, moeten zoveel mogelijk ruimtestations van de Aarde naar de planeten worden gebracht.

Het doel: De meeste punten verzamelen. Deze punten zijn afkomstig van de satellieten, de Aarde, de technologische ontwikkeling en de bonuskaarten.

(10K)

het spelbord

Voorbereiding: Elke speler krijgt 2 transportkaarten en 4 ruimtestations op Aarde. De spelers startten op de beide ontwikkelingsbanen in het eerste vakje. Daarna krijgen de spelers nog een aantal ruimtestations op de planeten. De bonuskaarten worden gesorteerd en de planeetkaarten worden geschud.

(6K)

de transportkaarten

Spelbeurt: Kloksgewijs zijn de spelers de actieve speler. Nadat een complete ronde is gespeeld, wordt de volgende speler startspeler. Een ronde bestaat uit de volgende fases:

 1. Kaartenfase. De spelers vullen hun kaarten aan tot het maximum. In het begin is dat 9 kaarten, maar door je ruimteschip te ontwikkelen kan dat oplopen tot 13.
 2. Transportfase. Iedereen mag 1 van zijn transportkaarten uitspelen, indien dat gewenst is. Aangezien je er maar 2 hebt voor het hele spel, moet je hier zorgvuldig mee omgaan. Met de transportkaart kun je 2 ruimtestations van de Aarde naar een planeet naar keuze brengen, of alle ruimtestations van een planeet terugbrengen naar de Aarde.
 3. Handelsfase. Dit is het hart van het spel. Volgens een bepaald systeem kunnen planeet- en bonuskaarten met de andere spelers worden verhandel.
 4. Actiefase. De actieve speler mag 3 acties kiezen, de overige spelers 2.
  1. Planeetkaarten ruilen. Leg 1 of 2 planeetkaarten af en trek daarvoor evenveel nieuwe.
  2. Ruimtestations inzetten. Lever een set kaarten van een bepaalde planeet in. Deel het aantal kaarten door 2 (naar beneden afgerond) en verplaats zoveel ruimtestations van de Aarde naar de desbetreffende planeet.
  3. Handelscentrum vestigen. Opnieuw moet je een set kaarten van een planeet inleveren. Hiermee bepaal je het maximale aantal pogingen dat je met de planetenring je succes mag beproeven.
  4. Ruimteschip ontwikkeling. Lever een set gelijke kaarten in om je ruimteschip te verbeteren. De stappen worden steeds duurder, dat wil zeggen dat je steeds grotere sets in moet leveren.
  5. Technologische ontwikkeling. Wederom door het inleveren van een set gelijke kaarten kun je een techniek ontwikkelen die je in de rest van het spel een voordeeltje geeft. (In de handelsfase wordt het maximum 4 kaarten; bij het planeetkaarten ruilen wordt het maximum 3 kaarten; bij het afronden mag je naar boven afronden).

(5K)

de planeetkaarten

Handelen: Het handelen gaat volgens een vast principe. De startspeler legt een planeetkaart open voor zich neer. De andere spelers moeten nu ook een planeet- of bonuskaart neerleggen, maar dat mag niet dezelfde zijn als de kaart die de startspeler heeft neergelegd. De startspeler legt vervolgens nog een tweede kaart neer en opnieuw volgen de medespelers; ook nu mag hun kaart niet overeenkomen met alle reeds gespeelde kaarten van de startspeler. De startspeler mag nu besluiten een derde kaart neer te leggen en ook dan moeten de medespelers volgen. Kan iemand niet volgen, omdat hij alleen maar kaarten heeft die de startspeler ook heeft gespeeld, dan moet hij aan de startspeler al zijn kaarten laten zien. Hij kan deze ronde niet meer handelen en krijgt al zijn kaarten terug. De startspeler beslist vervolgens met wie hij handelt, dat wil zeggen met wie hij de uitgespeelde kaarten omruilt. De ontvangende speler mag besluiten de nieuwe kaarten in zijn hand te nemen of open te laten liggen. De eerstvolgende speler na de startspeler mag nu zijn gespeelde kaarten met iemand ruilen of terugnemen in zijn hand. Dit gaat door totdat iedereen weer kaarten heeft. Tijdens het handelen krijgt iedereen dus altijd evenveel kaarten.

(3K)

de planetenring

De planetenring: De planetenring is een soort omgekeerde asbak. Een plastic bakje met een opening. Om de planetenring te activeren plaats je hem over de desbetreffende planeet, zodat alle aanwezige ruimtestations aan het zicht onttrokken worden. Sluit het gaatje af met je een vinger en schud de ruimtestations goed door elkaar. Haal je vinger van het gaatje en schuif de planetenring over het bord. Er zal vanzelf een ruimtestation door het gaatje komen. Is dat een van je eigen ruimtestations, dan plaats je hem op de duurste lege satelliet en is je actie voorbij. Is het een ruimtestation van iemand anders, dan gaat dit ruimtestation terug naar de Aarde. Als je nog pogingen over hebt, dan voer je deze handeling nogmaals uit.

(7K)

de bonuskaarten

Bonuskaarten: Telkens als je een set gelijke kaarten uitspeelt (zonder bonuskaarten), dan krijg je een bonuskaart van de desbetreffende soort, mits deze nog beschikbaar is. Er zijn 4 soorten: zilver, goud, platina en diamant. De soort die je krijgt is afhankelijk van de grootte van je set. De bonuskaarten zijn oplopend in waarde. Je kunt een bonuskaart gebruiken als een joker bij het inleveren van sets kaarten, maar je kunt ze ook bewaren tot het einde van het spel, waar ze punten opleveren. Als een bonuskaart gebruikt wordt als joker, gaat hij terug naar zijn eigen stapel en komt zo weer beschikbaar.

Het einde: Als van 3 planeten alle satellieten zijn bezet, komt het spel ten einde. De lopende ronde wordt nog wel afgemaakt. Nu kan iedere speler zijn punten tellen: de waarde van de door hem bezette satellieten, 1 punt per ruimtestation op de Aarde, de puntenwaarde van de technologische ontwikkeling en de puntenwaarde van de bonuskaarten. Winnaar is degene met de meeste punten. Bij een gelijke stand geeft de technologische ontwikkeling of de ruimteschip ontwikkeling de doorslag.


Waardering: Het spel heeft diverse geluksfactoren, maar elk van deze factoren kun je be´nvloeden. Je bent bijvoorbeeld afhankelijk van de kaarten die je krijgt, maar door het handelen kun je de kaarten krijgen die je echt nodig hebt. De planetenring bepaalt of je een satelliet mag bezetten, maar door meer ruimtestations in te zetten, vergroot je je kansen. En verder heb je nog de bonuskaarten. Het is verleidelijk deze tot het einde te bewaren, maar dat zal je bewegingsvrijheid beknotten. Ze tellen namelijk mee voor het maximum aantal kaarten in je hand, waardoor het moeilijk wordt om series planeetkaarten te verzamelen. De doorstroming van je kaarten wordt minder en dat is natuurlijk niet handig. Ik heb het spel inmiddels enkele malen gespeeld en het heeft een wisselende indruk op me achtergelaten. Aan de ene kant heeft het hele leuke elementen, aan de andere kant ben je soms erg afhankelijk van die elementen en deze kunnen het hele spel beslissen. Ik vind het spel leuk genoeg om af en toe te spelen, maar het is zeker geen topper. Eerst proberen.

Variant met satellieten: Ik heb ergens de volgende variant gelezen. In plaats van het bezetten van de satellieten van hoog naar laag, worden de satellieten bezet van laag naar hoog. Dit lijkt me een goede en misschien wel logische variant. Door de beginopstelling kan het namelijk voorkomen dat iemand zeer eenvoudig de duurste satelliet kan pakken, zonder dat de anderen gelegenheid hebben om dat te voorkomen. Als begonnen wordt met de goedkoopste satelliet, wordt het spel steeds spannender. Er komt dan nog een strategische overweging bij: zal ik nu al een satelliet pakken of wacht ik op de duurdere, met de mogelijkheid dat de andere spelers deze voor je neus wegkapen.

Variant met acties: Ook heb ik ergens gelezen dat de startspeler dubbel voordeel heeft. Ten eerste omdat hij als startspeler de hele ronde in handen heeft. Hij mag telkens als eerste en is de leider in de handelsfase, maar hij mag ook nog eens een actie meer uitvoeren dan de overige spelers. Dit schijnt nogal een flink voordeel te zijn, waardoor de speler die pas als laatste de startspeler wordt, al een flinke achterstand oploopt. Tevens is de kans groot dat de eerste startspeler vaker startspeler is, waardoor dit voordeel zwaarder gaat wegen. Daarom wordt er geadviseerd de startspeler ook maar 2 acties te geven in plaats van 3.

Variant met startspeler: Ook heb ik de volgende variant gelezen. In plaats van dat alleen de lopende ronde wordt afgemaakt, kun je ook doorspelen totdat iedereen even vaak startspeler is geweest. Dit is wel zo eerlijk. Het spel zal hierdoor wel langer duren en ik weet niet of dat wenselijk is.

Variant met gesplitse acties: Omdat het inzetten van ruimtestations en het vestigen van handelscentra op eenzelfde manier gaat mag je in deze variant je actie splitsen. Als je bijvoorbeeld een set van 6 inlevert mag je hiermee bijvoorbeeld 2 ruimtestations naar de planeet halen en 1 poging doen voor een handelscentrum. Deze verdeling moet je direct bekendmaken. Dit lijkt me inderdaad een aardige variant, want het is erg lastig om in dezelfde beurt ruimtestations in te zetten en een handelscentrum te vestigen op dezelfde planeet. In dit geval had je je kaarten moeten splitsen in twee sets van 3 en dan had je maar 1 ruimtestation kunnen inzetten en 1 poging voor een handelscentrum kunnen wagen.

Links:

Spelmagazijnby Ronald Hoekstra - 2000