Spelmagazijn > Nederlands > Menu > Spelbeschrijvingen > Amazone / Amazonas

   Spelbeschrijving

Titel: Amazone / Amazonas
Ontwerp: Stefan Dorra
Tekeningen: Claus Stephan en Mirko Suzuki
Producent: 999Games / Kosmos
Aantal spelers: 3 tot 4 spelers
Leeftijd: vanaf 10 jaar
Speelduur: 50 minuten
Taal: Nederlands / Duits

Amazone / Amazonas

Spelmateriaal:
spelbord, 48 hutten (=expeditiebases), 60 expeditiefiches, 4 Indio-fiches, 4 volgordekaarten, 28 opbrengstkaarten, 18 gebeurteniskaarten, 8 opdrachtkaarten, 16 zilverstukken (grijs), 28 goudstukken (geel) en 4 puntenfiches.

Geschreven door: Enrico van Kessel

Introductie: In het begin van de 19e eeuw zijn er talrijke expedities in het Amazone-gebied. Onderzoekers proberen zoveel mogelijk orchideeën, vissen, vlinders, papagaaien en reptielen te vinden in het uitgestrekte regenwoud. De speler die aan het einde de beste ontdekkingen heeft gedaan, scoort de meeste punten en wint het spel.

 

 

het spelbord


Voorbereiding: Iedere speler kiest een kleur en krijgt hiervan 12 expeditiebases en een set van 7 opbrengstkaarten. De opdrachtkaarten worden geschud en aan iedere speler wordt er één opdrachtkaart gegeven. Zorg ervoor dat je tegenspelers niet kunnen zien wat er op de opdrachtkaart staat. Op de opdrachtkaart staan 4 plaatsen vermeld waar je tijdens het spel een expeditiebasis moet proberen te bouwen. De niet-gebruikte opdrachtkaarten zijn verder niet meer nodig. De gebeurteniskaarten worden geschud en op een gedekte stapel naast het spelbord neergelegd. De puntenfiches worden op een stapeltje gelegd, waarbij de hoogste waarde bovenop ligt. De expeditiefiches worden gesorteerd naast het spelbord gelegd. Tenslotte krijgt iedere speler 3 goudstukken als startkapitaal. De rest van het geld wordt als centrale bank aangehouden. De startspeler mag als eerste een dorp uitkiezen waar hij zijn expeditie gaat beginnen. Op deze plaats bouwt hij een expeditiebasis, waarbij hij het aantal goudstukken moet betalen dat bij deze plaats aangegeven is. Zijn er meerdere vrije plaatsen in het dorp, dan kies je uiteraard voor de goedkoopste bouwplaats in het dorp. Vervolgens pak je het bij het dorp aangegeven expeditiefiche uit de algemene voorraad en deze leg je open voor je neer. Met de wijzers van de klok mee, mogen nu ook de andere spelers een expeditiebasis bouwen en een expeditiefiche pakken.

 

opdrachtkaarten

 


Een spelbeurt: Aan het begin van iedere spelbeurt wordt een gebeurteniskaart omgedraaid. De gebeurtenis die op deze kaart aangegeven is, is voor alle spelers van toepassing. Er zijn gebeurteniskaarten waardoor je extra inkomsten kunt krijgen of juist geld kwijtraakt. Er zijn ook gebeurteniskaarten waardoor je in land- of watergebieden niet kunt reizen.

 

Alle spelers kiezen nu tegelijkertijd een opbrengstkaart uit hun hand en leggen deze gedekt voor zich. Vervolgens worden de gekozen opbrengstkaarten allemaal open gelegd en noemen alle spelers de geldwaarde van de gekozen opbrengstkaart. De geldwaarde bestaat uit de waarde die op de kaart vermeld staat plus het aantal expeditiefiches dat je al voor je hebt liggen van de soort die op de kaart afgebeeld staat. Daarbij moet je de invloed van de gebeurteniskaart ook nog optellen/aftrekken, behalve als je de kaart met waarde '6' uitgespeeld hebt. Je krijgt dan hulp van een lokale 'indio' en hij zorgt ervoor dat een negatief effect van de gebeurteniskaart niet op jou van toepassing is. De spelers krijgen nu de geldwaarde in zilverstukken als inkomsten en een volgordekaart. De speler met de hoogste geldwaarde krijgt hierbij de volgordekaart met het laagste nummer. Zijn de geldwaarden van meerdere spelers gelijk, dan gaat de volgordekaart met het laagste nummer naar de speler die de opbrengstkaart met het hoogste getal heeft gespeeld (zie bovenaan in het midden van de kaart).

 

gebeurteniskaarten


Eén gebeurteniskaart (die 4x voorkomt in het spel) heeft een bijzonder effect: de Indio. Als de Indio wordt opengedraaid wordt hierop direct een Indio-fiche gelegd. De speler die vervolgens na het spelen van de opbrengstkaarten en het bepalen van de geldwaarde de laagste volgordekaart krijgt,
mag ervoor kiezen om af te zien van zijn inkomsten. In plaats daarvan kun je het Indio-fiche nemen. Dit fiche moet je dan meteen als joker inzetten bij één van de soorten openliggende expeditiefiches van je. De keuze is belangrijk, want je kunt in de rest van het spel je keuze niet meer veranderen. Wil je het Indio-fiche niet hebben, dan pak je de normale inkomsten en krijgt de volgende speler de keuze, enzovoorts. Wil geen enkele speler het Indio-fiche, dan wordt het afgelegd.

De opbrengstkaart die je deze spelbeurt gespeeld hebt, leg je apart. In de volgende spelbeurt heb je dus een kaart minder om uit te kiezen. Heb je al je opbrengstkaarten uitgespeeld (dat is in de 7e en 14e spelbeurt het geval), dan mag je alle kaarten weer op handen nemen en speel je in de volgende spelbeurt weer met een volledige set.

 

opbrengstkaarten (Indio, papagaai en de achterzijde)

 

Te beginnen bij de speler met de volgordekaart met het laagste cijfer, mag je nu een nieuwe expeditiebasis bouwen (meer dan 1 mag ook). Je mag alleen een nieuwe expeditiebasis bouwen in een dorp waarin je nog geen expeditiebasis hebt staan en waarin nog vrije bouwplaatsen zijn. Bovendien moet het dorp waarin je de expeditiebasis wilt bouwen direct verbonden zijn met een dorp waarin je al een expeditiebasis hebt staan. Dit kan via een pad over land of via een waterroute. Het kan voorkomen dat de gebeurteniskaart met de jaguar of met de krokodil ervoor zorgt dat je één van deze routes niet kunt gebruiken. Is er via een andere route geen verbinding mogelijk, dan mag je in het betreffende dorp niet bouwen. De kosten van het bouwen is op het bouwkavel in goudstukken aangegeven. Je betaalt aan de bank en wisselen is toegestaan (drie zilverstukken staan gelijk aan één goudstuk). Tenslotte pak je het bijbehorende expeditiefiche uit de voorraad en legt dit bij je eigen expeditiefiches. Heb je van elk van de soorten vis, orchidee, papagaai, vlinder en reptiel nu minimaal één expeditiefiche voor je liggen, dan mag je het puntenfiche met het hoogste nog beschikbare getal nemen en voor je leggen. Daarna is de volgende speler aan de beurt. Zijn alle spelers geweest, dan begint een volgende ronde.

 

expeditiefiches

 


Het einde: Na 18 spelronden zijn alle gebeurteniskaarten omgedraaid en eindigt het spel. Nu worden de punten geteld. Je krijgt 1 punt per expeditiefiche voor elke soort waarvan je er minstens 3 bezit. Daarbij tel je het aantal punten op dat vermeld staat op je puntenfiche. Tenslotte krijg je 3 strafpunten voor elk dorp op je opdrachtkaart waar je geen expeditiebasis gebouwd hebt.

De speler die de meeste punten heeft verzameld, wint het spel. Hebben meerdere spelers evenveel punten, dan is het aantal expeditiefiches (en eventueel de hoeveelheid geld) beslissend.

 Waardering Enrico: Amazone is een spel met eenvoudige regels, waarbij je een goede mix moet zien te vinden tussen de positie van jezelf verbeteren en je tegenstander dwarszitten. Je moet regelmatig keuzes maken, omdat je meer wilt doen dan je kunt. Voor mij zijn dit de kenmerken van een goed spel. Een groot voordeel is ook de beperkte speelduur van 50 minuten die past bij dit soort spellen. Voor de echte strategen zit er wellicht te weinig diepgang in.
Prima

 


Opmerking Enrico: Het spelmateriaal is prima verzorgd: stevige fiches en kaarten, houten spelstukken en een overzichtelijk spelbord. Het spelbord kan niet schuiven in de doos en dekt het overige spelmateriaal goed af.

Tussen de Nederlandse en Duitse versie zit er een verschil in de spelregels voor het geval er een gelijke stand is bij het uitspelen van de opbrengstkaarten. Volgens de Nederlandse spelregels gaat de volgordekaart met het laagste nummer naar de speler die de opbrengstkaart met het hoogste nummer heeft uitgespeeld. Volgens de Duitse spelregels gaat deze volgordekaart echter naar degene die de laagste opbrengstkaart heeft uitgespeeld. Dit heeft echter geen gevolgen voor het spelverloop.

 

Opmerking Spelmagazijn: Op de Boardgame Geek website staat een reactie van Stefan Dorra over de nummers op de opbrengstkaarten. In zijn oorspronkelijke spel waren deze er niet. Ze zijn door Kosmos toegevoegd om het spel gemakkelijker te maken. Hij heeft het trouwens wel over het hoogste nummer (zoals in de Nederlandse spelregels). Hij adviseert tevens om met bonuspunten te werken bij de eindscore. De speler die de meeste fiches van een soort heeft verzameld krijgt 2 bonuspunten. In het geval van een gedeelde meerderheid krijgen al deze spelers 1 bonuspunt.

Volgens de auteur hebben oranje en wit een klein voordeel met de nummers op de kaarten en hij adviseert dan ook om blauw en rood te laten beginnen met het als eerste plaatsen van een expeditiebasis: blauw - rood - oranje - wit.

 


Strategie: Wees zuinig op je opbrengstkaart met de Indio (de kaart met waarde 6). Als je deze spel speelt en er komt een gebeurteniskaart met een negatief effect in een volgende ronde, dan kun je dit negatieve effect niet meer voorkomen. Het kan zijn dat je planning hierdoor volledig in de war loopt.

Omdat het tijdens het spel 18 keer aan de beurt komt, zul je ook 18 opbrengstkaarten moeten spelen. Dit betekent dat wanneer je na 14 spelbeurten al je kaarten weer in het bezit hebt, je nog maar 4 kaarten hoeft te spelen. Je hoeft nu minder zuinig te zijn op je opbrengstkaart met de Indio en je slechtere kaarten kun je negeren.

De volgorde waarin je je opbrengstkaarten uitspeelt, kan veel uitmaken. Over het algemeen kun je meer inkomsten krijgen als je een expeditiebasis bouwt in een dorp waarbij je een expeditiefiche krijgt van dezelfde soort als waarvan je nog een opbrengstkaart in je handen hebt. Als je in een latere beurt deze opbrengstkaart uitspeelt, heeft deze dankzij het extra fiche een geldwaarde die 1 hoger is.

 

Links:

Naar overzicht van spelbeschrijvingen

 

by Ronald Hoekstra - 2006

Met dank aan 999Games voor een recensie exemplaar.
Met dank aan Enrico voor de beschrijving en de afbeeldingen